1.01.14. Kristālrežģu veidi (1.)

11. klase

Kāds kristāliskā režģa veids ir vielai cietā agregātstāvoklī? Ja atomu – raksti 1, ja jonu – raksti 2, ja molekulu – raksti 3, bet ja metālu – raksti 4!

1.
NaF
2.
RbOH
3.
Rb2O
4.
Duralumīnijs
5.
Rb2Se
6.
S8
7.
KF
8.
C (grafīts)
9.
WC
10.
(CH3COO)2Ca
11.
H2S
12.
Mg(NO3)2
13.
SO3
14.
HF
15.
B
16.
Čuguns
17.
Na2SO4
18.
Kr
19.
Na2O
20.
Jaunsudrabs