02.04. Kristālrežģu veidi (1.)

10. klase

Kāds kristāliskā režģa veids ir vielai cietā agregātstāvoklī? Ja atomu – raksti 1, ja jonu – raksti 2, ja molekulu – raksti 3, bet ja metālu – raksti 4!

1.
Rb2O
2.
H3PO4
3.
Cl2
4.
HCOOK
5.
HCOONa
6.
Ra(OH)2
7.
CO
8.
Rb2S
9.
Mn
10.
K2S
11.
Duralumīnijs
12.
HCl
13.
SiO2
14.
SiO2 (kvarcs)
15.
Cs3As
16.
SO3
17.
HF
18.
PCl5
19.
Al2O3
20.
CH3COOK