1.01.11. Atoma uzbūve (1.)

11. klase

Formulē atbildi, uzrakstot atbilstošo skaitli vai burtu!

1.
Kāds ir ķīmiskā elementa atoma kodola lādiņš, ja kodola sastāvā ir desmit protoni un divpadsmit neitroni?
2.
Cik elektronu ir selēna atoma kodola elektronapvalkā?
3.
Cik elektronu ir dzīvsudraba atoma kodola elektronapvalkā?
4.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa rādija relatīvā atommasa?
5.
Kāds ir protonu skaits sēra atoma kodolā?
6.
Kāds ir ķīmiskā elementa atomnumurs, ja šī elementa atoma kodolā atrodas deviņpadsmit protoni un divdesmit viens neitrons?
7.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 128 g/mol?
8.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni rubīdija atoma kodola elektronapvalkā?
9.
Cik elektronu ir protija atoma kodola elektronapvalkā?
10.
Cik protonu ir antimona atoma kodolā?
11.
Cik protonu ir kriptona atoma kodolā?
12.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa hēlija molmasa (g/mol)?
13.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni fosfora atoma kodola elektronapvalkā?
14.
Cik protonu ir zelta atoma kodolā?
15.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni ūdeņraža atoma kodola elektronapvalkā?
16.
Cik elektronu ir cirkonija atoma kodola elektronapvalkā?
17.
Cik elektronu ir irīdija atoma kodola elektronapvalkā?
18.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa oglekļa relatīvā atommasa?
19.
Kāda ir atoma masa atommasas vienībās, ja kodolā ir trīs protoni un trīs neitroni, bet atoma kodola elektronapvalkā – trīs elektroni?
20.
Kāda (aptuveni, atommasas vienībās) ir neitrona masa?