1.01.11. Atoma uzbūve (1.)

11. klase

Formulē atbildi, uzrakstot atbilstošo skaitli vai burtu!

1.
Cik elektronu ir joda atoma kodola elektronapvalka ārējā enerģijas līmenī?
2.
Kāds ir fluora atoma kodola lādiņš?
3.
Cik elektronu ir dzelzs atoma kodola elektronapvalkā?
4.
Kāds ir ķīmiskā elementa atoma kodola lādiņš, ja kodola sastāvā ir astoņi protoni un astoņi neitroni?
5.
Kāds ir sēra atoma kodola lādiņš?
6.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 128 g/mol?
7.
Cik elektronu trūkst, lai selēna atomā tiktu aizpildīts atoma kodola elektronapvalka ārējais enerģijas līmenis?
8.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni slāpekļa atoma kodola elektronapvalkā?
9.
Kāds ir ķīmiskā elementa atoma kodola lādiņš, ja kodola sastāvā ir astoņi protoni un deviņi neitroni?
10.
Cik elektronu ir iterbija atoma kodola elektronapvalkā?
11.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 65 g/mol?
12.
Cik neitronu atrodas jonā, kura masas skaitlis ir 23, ja tā kodols satur vienpadsmit protonus, bet kodola elektronapvalks satur desmit elektronus?
13.
Kāds ir ķīmiskā elementa atomnumurs, ja šī elementa atoma kodolā atrodas septiņpadsmit protoni un divdesmit neitroni?
14.
Cik elektronu ir hēlija atoma kodola elektronapvalkā?
15.
Cik neitronu atrodas jonā, kura masas skaitlis ir 42, ja tā kodols satur divdesmit protonus, bet kodola elektronapvalks satur astoņpadsmit elektronus?
16.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni torija atoma kodola elektronapvalkā?
17.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa amerīcija molmasa (g/mol)?
18.
Cik protonu ir neona atoma kodolā?
19.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 137 g/mol?
20.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa germānija relatīvā atommasa?