13.04. Slāpeklis un fosfors. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Cu(NO3)2 →
2.
____NH4NO3 + ____Ba(OH)2 →
3.
____K + ____P →
4.
____Mn(NO3)2 + ____K2S →
5.
____HNO3 + ____P →
6.
____H3PO4 + ____Ba(OH)2 →
7.
____H3PO4 + ____Mg(OH)2 →
8.
____HPO3 + ____LiOH →
9.
____Zn + ____P →
10.
____Cr2(SO4)3 + ____Ba(NO3)2 →
11.
____Na3PO4 + ____NaH2PO4 →
12.
____(NH4)2SO4 + ____NaOH →
13.
____AlI3 + ____AgNO3 →
14.
____H3PO4 + ____Cr(OH)3 →
15.
____K + ____N2 →
16.
____HPO3 + ____NaOH →
17.
____(NH4)2CO3 + ____NaOH →
18.
____HPO3 + ____KOH →
19.
____Ba(OH)2 + ____K3PO4 →
20.
____Fe(NO3)2 + ____K3PO4 →
21.
____NH4H2PO4 + ____NH3 →
22.
____NH4NO3 + ____KOH →
23.
____Zn + ____Sn(NO3)2 →
24.
____FeCl3 + ____KSCN →
25.
____H3PO4 + ____Na →