2.13.04. Slāpeklis un fosfors. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____H3PO4 + ____NaHCO3 →
2.
____FeCl2 + ____K3PO4 →
3.
____Ca3P2 + ____H2O →
4.
____HPO3 + ____NaOH →
5.
____NH4NO3 + ____KOH →
6.
____P2O5 + ____H2O →
7.
____H3PO4 + ____Ba(OH)2 →
8.
____N2O + ____P →
9.
____NH4Cl + ____Ca(OH)2 →
10.
____FeCl2 + ____Na3PO4 →
11.
____FeCl3 + ____NH4SCN →
12.
____H3PO4 + ____Fe(OH)3 →
13.
____HNO3 + ____Ca(OH)2 →
14.
____Al + ____Sn(NO3)2 →
15.
____H3PO4 + ____Zn →
16.
____NH4NO3 + ____LiOH →
17.
____NO2 + ____H2O + ____O2 →
18.
____HNO3 + ____P + ____H2O →
19.
____H3PO4 + ____Ba(OH)2 →
20.
____HNO3 + ____Ba(OH)2 →
21.
____Ba + ____N2 →
22.
____NH4NO2 →
23.
____Fe2(SO4)3 + ____Ba(NO3)2 →
24.
____Mg(NO3)2 + ____K2CO3 →
25.
____H3PO4 + ____Na3PO4 →