2.13.04. Slāpeklis un fosfors. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____H3PO4 + ____Mg →
2.
____Mg(NO3)2 + ____K2CO3 →
3.
____NH4NO3 + ____LiOH →
4.
____HNO3 + ____Na2CO3 →
5.
____Fe(NO3)2 + ____K3PO4 →
6.
____FeCl2 + ____K3PO4 →
7.
____FeCl2 + ____AgNO3 →
8.
____O2 + ____N2 →
9.
____Mg + ____Pb(NO3)2 →
10.
____(NH4)2CO3 + ____Ca(OH)2 →
11.
____HNO3 + ____Ag2CO3 →
12.
____AlCl3 + ____AgNO3 →
13.
____NH4Br + ____Ca(OH)2 →
14.
____Fe(NO3)2 + ____Na3PO4 →
15.
____Fe2(SO4)3 + ____Ba(NO3)2 →
16.
____Li3P + ____H2O →
17.
____(NH4)2SO4 + ____NaOH →
18.
____Ba(OH)2 + ____Na3PO4 →
19.
____H3PO4 + ____Ca3(PO4)2 →
20.
____HNO3 + ____P →
21.
____Mn(NO3)2 + ____Na2S →
22.
____Fe(NO3)3 + ____K3PO4 →
23.
____H3PO4 + ____Li →
24.
____Cr2(SO4)3 + ____Ba(NO3)2 →
25.
____(NH4)2CO3 →