10.01. Amfotēro hidroksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

10. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo amfotēro hidroksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____(CH3COO)2Pb + ____Ba(OH)2 →
2.
____CrBr3 + ____NaOH →
3.
____NaOH + ____Cr(OH)3 →
4.
____NaOH + ____Be(OH)2 →
5.
____Al(NO3)3 + ____Ba(OH)2 →
6.
____KOH + ____Al(OH)3 →
7.
____ZnCl2 + ____NaOH →
8.
____Cr(NO3)3 + ____Ba(OH)2 →
9.
____Cr(NO3)3 + ____KOH →
10.
____Al2(SO4)3 + ____KOH →
11.
____NaOH + ____Al(OH)3 →
12.
____Al(NO3)3 + ____NaOH →
13.
____AlI3 + ____NaOH →
14.
____HNO3 + ____Pb(OH)2 →
15.
____Al2(SO4)3 + ____NaOH →
16.
____(CH3COO)2Pb + ____NaOH →
17.
____Pb(NO3)2 + ____KOH →
18.
____HCl + ____Pb(OH)2 →
19.
____Be(OH)2 →
20.
____H2SO4 + ____Zn(OH)2 →
21.
____H2SO4 + ____Al(OH)3 →
22.
____H2SO4 + ____Cr(OH)3 →
23.
____HCl + ____Zn(OH)2 →
24.
____Zn(NO3)2 + ____NaOH →
25.
____KOH + ____Be(OH)2 →