10.01. Amfotēro hidroksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

10. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo amfotēro hidroksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____H2SO4 + ____Al(OH)3 →
2.
____AlCl3 + ____KOH →
3.
____Zn(NO3)2 + ____KOH →
4.
____Cr(NO3)3 + ____KOH →
5.
____HNO3 + ____Al(OH)3 →
6.
____HNO3 + ____Zn(OH)2 →
7.
____AlBr3 + ____NaOH →
8.
____NaOH + ____Be(OH)2 →
9.
____ZnBr2 + ____NaOH →
10.
____H2SO4 + ____Be(OH)2 →
11.
____HCl + ____Zn(OH)2 →
12.
____Al + ____H2O →
13.
____HCl + ____Be(OH)2 →
14.
____Pb(OH)2 →
15.
____KOH + ____Pb(OH)2 →
16.
____Al(OH)3 →
17.
____ZnSO4 + ____KOH →
18.
____ZnCl2 + ____KOH →
19.
____CrBr3 + ____KOH →
20.
____KOH + ____Al(OH)3 →
21.
____KOH + ____Be(OH)2 →
22.
____HCl + ____Cr(OH)3 →
23.
____Cr(NO3)3 + ____Ba(OH)2 →
24.
____H2SO4 + ____Zn(OH)2 →
25.
____NaOH + ____Cr(OH)3 →