09.04. Bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

10. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____KOH + ____SO2 →
2.
____H2SO4 + ____Mn(OH)2 →
3.
____Mg(OH)2 + ____P2O5 →
4.
____CH3COOH + ____Ba(OH)2 →
5.
(Šķīduma elektrolīze) ____KI + ____H2O →
6.
____HNO3 + ____Ca(OH)2 →
7.
____NaOH + ____AgNO3 →
8.
____Ba(OH)2 + ____K2CO3 →
9.
____KOH + ____Al(OH)3 →
10.
____H2SO4 + ____Ba(OH)2 →
11.
____Ca(OH)2 + ____K2CO3 →
12.
____Fe(OH)3 →
13.
____HCl + ____Fe(OH)3 →
14.
____NaOH + ____CO2 →
15.
____KOH + ____MgSO4 →
16.
____KOH + ____NiCl2 →
17.
____Ca(OH)2 + ____Na2CO3 →
18.
____K + ____H2O →
19.
____H2SO4 + ____Cu(OH)2 →
20.
____HI + ____LiOH →
21.
____H2SO4 + ____KOH →
22.
____Ca(OH)2 + ____K2SiO3 →
23.
____H3PO4 + ____Fe(OH)3 →
24.
____Ba(OH)2 + ____P2O5 →
25.
____H2SiO3 + ____NaOH →