09.04. Bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

10. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____C17H35COOH + ____NaOH →
2.
____(NH4)3PO4 + ____NaOH →
3.
____BaO + ____H2O →
4.
____NaOH + ____Pb(OH)2 →
5.
____HBr + ____Mg(OH)2 →
6.
____Mg(OH)2 + ____P2O5 →
7.
____HCl + ____Ba(OH)2 →
8.
____C20H33COOH + ____KOH →
9.
____NaOH + ____Cl2 →
10.
____HPO3 + ____LiOH →
11.
____H2SO4 + ____NaOH →
12.
____HNO3 + ____Ca(OH)2 →
13.
____HCl + ____Cu(OH)2 →
14.
____H2SO4 + ____Mg(OH)2 →
15.
____H2SO4 + ____Fe(OH)2 →
16.
____HPO3 + ____Ba(OH)2 →
17.
____H2SO3 + ____LiOH →
18.
____NH4NO3 + ____NaOH →
19.
____KOH + ____Br2 →
20.
____HNO3 + ____Mg(OH)2 →
21.
____SrO + ____H2O →
22.
____H3PO4 + ____KOH →
23.
____C15H31COOH + ____NaOH →
24.
____HF + ____Al(OH)3 →
25.
____HBr + ____Ba(OH)2 →