09.04. Bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

10. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Ba(OH)2 + ____P2O5 →
2.
____(NH4)2CO3 + ____Ba(OH)2 →
3.
____NaOH + ____Pb(OH)2 →
4.
____HNO3 + ____NaOH →
5.
____NH4Br + ____Ca(OH)2 →
6.
____Mg(OH)2 + ____CO2 →
7.
____Zn + ____CsOH + ____H2O →
8.
____Mg(OH)2 + ____SO2 →
9.
____H2SO4 + ____Fe(OH)2 →
10.
____HI + ____Mn(OH)2 →
11.
____Rb2O + ____H2O →
12.
____HI + ____Mg(OH)2 →
13.
____H2SO3 + ____2NaOH →
14.
____NaOH + ____Be(OH)2 →
15.
____NaOH + ____Br2 →
16.
____NaOH + ____MgSO4 →
17.
____KOH + ____CuSO4 →
18.
____HBr + ____Mn(OH)2 →
19.
____Cu(OH)2 →
20.
(Šķīduma elektrolīze) ____NaI + ____H2O →
21.
____HCl + ____Mg(OH)2 →
22.
____KOH + ____Ni(NO3)2 →
23.
____NH4Cl + ____LiOH →
24.
____NH4Cl + ____KOH →
25.
____HCl + ____Fe(OH)3 →