01.05. Atoma uzbūve (2.)

9. klase

Formulē atbildi, uzrakstot atbilstošo skaitli vai burtu!

1.
Kāds ir relatīvs elektrona lādiņš?
2.
Cik elektronu ir hēlija atoma kodola elektronapvalkā?
3.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa neona molmasa (g/mol)?
4.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa nātrija relatīvā atommasa?
5.
Cik protonu ir kālija atoma kodolā?
6.
Cik elektronu ir stroncija atoma kodola elektronapvalkā?
7.
Cik protonu ir hroma atoma kodolā?
8.
Kāds ir molibdēna atoma kodola lādiņš?
9.
Cik elektronu trūkst, lai oglekļa atomā tiktu pilnīgi aizpildīts atoma kodola elektronapvalka ārējais enerģijas līmenis?
10.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa cēzija relatīvā atommasa?
11.
Kāds ir dzīvsudraba atoma kodola lādiņš?
12.
Kāda ir atoma masa atommasas vienībās, ja kodolā ir sešpadsmit protoni un divdesmit neitroni, bet atoma kodola elektronapvalkā – sešpadsmit elektroni?
13.
Uzraksti, kāds ir atoma kodola lādiņš, ja zināms, ka elements atrodas periodiskās tabulas ceturtajā periodā, un ka šī elementa atoma kodola elektronapvalka ārējā enerģijas līmenī ir pieci elektroni!
14.
Kāds ir ķīmiskā elementa atoma kodola lādiņš, ja kodola sastāvā ir viens protons un divi neitroni?
15.
Cik elektronu ir indija atoma kodola elektronapvalka ārējā enerģijas līmenī?
16.
Cik elektronu ir ūdeņraža atoma kodola elektronapvalkā?
17.
Kāds ir ķīmiskā elementa atomnumurs, ja šī elementa atoma kodolā atrodas septiņpadsmit protoni un divdesmit neitroni?
18.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni sudraba atoma kodola elektronapvalkā?
19.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 56 g/mol?
20.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni skābekļa atoma kodola elektronapvalkā?