01.05. Atoma uzbūve (2.)

9. klase

Formulē atbildi, uzrakstot atbilstošo skaitli vai burtu!

1.
Kāda ir atoma masa atommasas vienībās, ja kodolā ir divpadsmit protoni un trīspadsmit neitroni, bet atoma kodola elektronapvalkā – divpadsmit elektroni?
2.
Cik elektronu ir alvas atoma kodola elektronapvalka ārējā enerģijas līmenī?
3.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 64 g/mol?
4.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa sēra relatīvā atommasa?
5.
Cik elektronu ir radona atoma kodola elektronapvalkā?
6.
Cik elektronu ir bora atoma kodola elektronapvalkā?
7.
Uzraksti, kāds ir atoma kodola lādiņš, ja zināms, ka elements atrodas periodiskās tabulas trešajā periodā, un ka šī elementa atoma kodola elektronapvalka ārējā enerģijas līmenī ir četri elektroni!
8.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa kadmija relatīvā atommasa?
9.
Cik elektronu ir astata atoma kodola elektronapvalkā?
10.
Kāds ir radona atoma kodola lādiņš?
11.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa sēra molmasa (g/mol)?
12.
Kāds ir ķīmiskā elementa atoma kodola lādiņš, ja kodola sastāvā ir astoņi protoni un desmit neitroni?
13.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa telūra relatīvā atommasa?
14.
Cik elektronu ir svina atoma kodola elektronapvalkā?
15.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa bora molmasa (g/mol)?
16.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa svina molmasa (g/mol)?
17.
Cik elektronu ir dzelzs atoma kodola elektronapvalkā?
18.
Kāds ir ķīmiskā elementa atoma kodola lādiņš, ja kodola sastāvā ir viens protons un viens neitrons?
19.
Kāds ir ķīmiskā elementa atomnumurs, ja šī elementa atoma kodolā atrodas deviņpadsmit protoni un divdesmit viens neitrons?
20.
Cik elektronu ir litija atoma kodola elektronapvalkā?