01.07. Sāļu ķīmiskās formulas I (2.)

10. klase

Uzraksti šādu sāļu ķīmiskās formulas!

1.
Nātrija karbonāta dekahidrāts
2.
Rubīdija silikāts
3.
Amonija dihromāts
4.
Alumīnija nitrāts
5.
Alvas(II) sulfāts
6.
Nātrija hidrogēnsulfāts
7.
Kālija manganīts
8.
Nātrija hidrogēnfosfāts
9.
Kālija hidrogēnsulfīds
10.
Bārija dihidrogēnfosfāts
11.
Mangāna(II) sulfāts
12.
Hroma(II) nitrāts
13.
Dzelzs(III) rodanīds
14.
Amonija sulfāts
15.
Vara(II) fosfāta monohidrāts
16.
Bārija hidrogēnsulfīds
17.
Sudraba oksalāts
18.
Amonija hlorīds
19.
Kālija hidrogēnsulfāts
20.
Vara(II) ortofosfāta monohidrāts
21.
Stroncija nitrāts
22.
Kālija metanoāts
23.
Cēzija fosfāts
24.
Mangāna(II) bromīds
25.
Nātrija sulfāts