01.07. Sāļu ķīmiskās formulas I (2.)

10. klase

Uzraksti šādu sāļu ķīmiskās formulas!

1.
Amonija hidrogēnfosfāts
2.
Kālija metanoāts
3.
Kālija hidrogēnsulfāts
4.
Amonija rodanīds
5.
Nātrija sulfīds
6.
Hroma(III) hidroksohlorīds
7.
Amonija sulfīds
8.
Cinka karbonāts
9.
Alumīnija sulfāts
10.
Hroma(III) sulfāts
11.
Mangāna(II) sulfāts
12.
Alumīnija dihidroksohlorīds
13.
Rubīdija silikāts
14.
Cinka fluorīds
15.
Svina(II) ortofosfāts
16.
Alumīnija fosfāts
17.
Hroma(II) karbonāts
18.
Mangāna(II) arsenāts
19.
Kalcija hromīts
20.
Kadmija sulfīds
21.
Kalcija dihromāts
22.
Nātrija tetrahidroksocinkāts
23.
Kaļķakmens
24.
Nātrija teraborāta dekahidrāts
25.
Magnija nitrīts