01.04. Ķīmisko elementu nosaukumu izcelsme (2.)

9. klase

Izmantojot informāciju par to, kāda ir ķīmiskā elementa latīniskā nosaukuma izcelsme, uzraksi, kāds ir šī elementa simbols!

1.
No arābu vārda “potaša”
2.
No sengrieķu vārda “slēpts”
3.
No latīņu vārda “alauns”
4.
No arābu “burbuļojoša viela”
5.
No latīņu “salpetri veidojošs”
6.
No sengrieķu “skābi veidojošs”
7.
No minerāla berila nosaukuma
8.
No minerāla boraka nosaukuma
9.
No latīņu vārda “kaļķi”
10.
No minerāla magnezīta nosaukuma