01.04. Ķīmisko elementu nosaukumu izcelsme (2.)

8. klase

Izmantojot informāciju par to, kāda ir ķīmiskā elementa latīniskā nosaukuma izcelsme, uzraksi, kāds ir šī elementa simbols!

1.
No arābu vārda “potaša”
2.
No latīņu “šķidrs sudrabs”
3.
No latīņu vārda “kaļķi”
4.
No latīņu “balts pārklājums”
5.
No sengrieķu “skābi veidojošs”
6.
No indoeiropiešu “balts, spīdīgs”
7.
No minerāla berila nosaukuma
8.
No indoeiropiešu “degt”
9.
No latīņu “salpetri veidojošs”
10.
No minerāla boraka nosaukuma