01.04. Ķīmisko elementu nosaukumu izcelsme (1.)

8. klase

Izmantojot informāciju par to, kāda ir ķīmiskā elementa latīniskā nosaukuma izcelsme, uzraksi, kāds ir šī elementa simbols!

1.
No sengrieķu vārda “Saule”
2.
No šī metāla nosaukuma šumeru valodā
3.
No latīņu “šķidrs sudrabs”
4.
No latīņu vārda “tecēt”
5.
No latīņu vārda “krams”
6.
No indoeiropiešu “degt”
7.
No latīņu “salpetri veidojošs”
8.
No latīņu “ūdeni veidojošs”
9.
No latīņu vārda “alauns”
10.
No minerāla boraka nosaukuma