01.04. Ķīmisko elementu nosaukumu izcelsme (1.)

8. klase

Izmantojot informāciju par to, kāda ir ķīmiskā elementa latīniskā nosaukuma izcelsme, uzraksi, kāds ir šī elementa simbols!

1.
No arābu vārda “potaša”
2.
No latīņu “salpetri veidojošs”
3.
No sengrieķu “skābi veidojošs”
4.
No sengrieķu vārda “akmens”
5.
No sengrieķu vārda “zaļgans”
6.
No minerāla magnezīta nosaukuma
7.
No sengrieķu vārda “jauns”
8.
No sengrieķu vārda “Saule”
9.
No latīņu vārda “tecēt”
10.
No arābu “burbuļojoša viela”