03.03. Bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

9. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____KOH + ____Mg(NO3)2 →
2.
____HCl + ____NaOH →
3.
____KOH + ____CuSO4 →
4.
____NaOH + ____SiO2 →
5.
____Ca(OH)2 + ____Na2CO3 →
6.
____H2SO4 + ____LiOH →
7.
____NaOH + ____Cu(NO3)2 →
8.
____HCl + ____Mn(OH)2 →
9.
____HCl + ____Fe(OH)2 →
10.
____CaO + ____H2O →
11.
____Ni(OH)2 →
12.
____Li2O + ____H2O →
13.
____KOH + ____(CH3COO)2Cu →
14.
____HNO3 + ____NaOH →
15.
____HI + ____Zn(OH)2 →
16.
____Ca(OH)2 + ____CO2 →
17.
____Ca(OH)2 + ____SO3 →
18.
____NaOH + ____Mn(NO3)2 →
19.
____HI + ____Fe(OH)2 →
20.
____HBr + ____Ba(OH)2 →
21.
____Cr(OH)2 →
22.
____KOH + ____Ni(NO3)2 →
23.
____NaOH + ____MgSO4 →
24.
____HPO3 + ____Mg(OH)2 →
25.
____KOH + ____SiO2 →
26.
____LiOH + ____P2O5 →
27.
____Ca(OH)2 + ____SO2 →
28.
____NaOH + ____Ni(NO3)2 →
29.
____H3PO4 + ____Fe(OH)3 →
30.
____KOH + ____MnSO4 →
31.
____Mg(OH)2 + ____P2O5 →
32.
____Ca(OH)2 + ____Na2SiO3 →
33.
____HF + ____Mg(OH)2 →
34.
____NaOH + ____SO2 →
35.
____HCl + ____Fe(OH)3 →