03.03. Bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

9. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____H2SO4 + ____LiOH →
2.
____H3PO4 + ____Fe(OH)3 →
3.
____NaOH + ____(CH3COO)2Cu →
4.
____Rb2O + ____H2O →
5.
____HBr + ____Cu(OH)2 →
6.
____H3PO4 + ____LiOH →
7.
____NaOH + ____P2O5 →
8.
____Ba(OH)2 + ____CO2 →
9.
____KOH + ____Mg(NO3)2 →
10.
____H2SO4 + ____KOH →
11.
____Na + ____H2O →
12.
____Zn + ____NaOH + ____H2O →
13.
____KOH + ____P2O5 →
14.
____NaOH + ____SiO2 →
15.
____NaOH + ____MgCl2 →
16.
____Na2O + ____H2O →
17.
____HPO3 + ____LiOH →
18.
____HF + ____Al(OH)3 →
19.
____K + ____H2O →
20.
____HI + ____Ba(OH)2 →
21.
____H3PO4 + ____KOH →
22.
____CH3COOH + ____Cu(OH)2 →
23.
____Ba(OH)2 + ____SO2 →
24.
____KOH + ____CuCl2 →
25.
____Mg(OH)2 + ____SO2 →
26.
____HBr + ____NaOH →
27.
____NaOH + ____Ni(NO3)2 →
28.
____HCl + ____Fe(OH)2 →
29.
____Al2O3 + ____KOH →
30.
____HCl + ____KOH →
31.
____Fr2O + ____H2O →
32.
____NaOH + ____Mn(NO3)2 →
33.
____HNO3 + ____Mg(OH)2 →
34.
____HI + ____Zn(OH)2 →
35.
____HBr + ____KOH →