1.01.06. Sāļu nosaukumi (2.)

12. klase

Uzraksti šādu sāļu nosaukumus!

1.
Mg(NO2)2
2.
(HCOO)2Cd
3.
CH3COONa.3H2O
4.
Co(NO3)2
5.
Ga2(SO4)3
6.
MgBr2
7.
CdSO4
8.
Cs2CO3
9.
(HCOO)2Cu
10.
CaSO3
11.
Sn(NO3)2
12.
LiCrO2
13.
Rb3PO4
14.
CaF2
15.
NH4NO3
16.
Na2S.9H2O
17.
AlOH(NO3)2
18.
In(NO3)3
19.
MgCl2
20.
CrSO3
21.
Fe(OH)2Cl
22.
Ca(HCO3)2
23.
Na2S
24.
NaPO3
25.
HCOOLi