1.01.06. Sāļu nosaukumi (3.)

12. klase

Uzraksti šādu sāļu nosaukumus!

1.
GaCl3
2.
CH3COOLi
3.
Ba(HS)2
4.
(HCOO)2Sr
5.
RaCO3
6.
CaS
7.
AlOHSO4
8.
Al(NO3)3
9.
CuF2
10.
AlPO4
11.
CuBr2
12.
CaSO4.2H2O
13.
HCOOCs
14.
CaI2
15.
Li2SnO3
16.
Ba(NO3)2
17.
CuSiO3
18.
Cd3(PO4)2
19.
(HCOO)2Cu
20.
BaFeO4
21.
Na3[Cr(OH)6]
22.
SnCl2
23.
(NH4)3AsO4
24.
Mg3(PO4)2
25.
AlF3
26.
CrOHCl
27.
(C17H35COO)2Cu
28.
KF
29.
CuSO4.5H2O
30.
KH2PO4