1.01.05. Sāļu ķīmiskās formulas I (2.)

12. klase

Uzraksti šādu sāļu ķīmiskās formulas!

1.
Kadmija sulfāts
2.
Amonija metanoāts
3.
Cinka sulfāta heptahidrāts
4.
Kālija dihidrogēnortofosfāts
5.
Nātrija hidrogēnortofosfāts
6.
Stroncija nitrāts
7.
Amonija fosfāts
8.
Amonija jodīds
9.
Svina(II) nitrāts
10.
Magnija sulfīts
11.
Kobalta(II) sulfāts
12.
Rubīdija sulfāts
13.
Mangāna(II) sulfīds
14.
Kālija tetrahidroksocinkāts
15.
Dzelzs(III) nitrāts
16.
Amonija formiāts
17.
Berilija hlorīds
18.
Niķeļa(II) nitrāts
19.
Mangāna(II) karbonāts
20.
Hroma(III) bromīds
21.
Svina(II) bromīds
22.
Sudraba karbonāts
23.
Svina(II) acetāts
24.
Kālija heksacianoferīts
25.
Kālija fosfāts