1.01.05. Sāļu ķīmiskās formulas I (3.)

12. klase

Uzraksti šādu sāļu ķīmiskās formulas!

1.
Indijas salpetris
2.
Rubīdija karbonāts
3.
Bārija sulfīts
4.
Alabastrs
5.
Nātrija palmitāts
6.
Sudraba metafosfāts
7.
Kalcija hromīts
8.
Kālija selenīds
9.
Amonija hidrigēnkarbonāts
10.
Nātrija hidrogēnsulfīts
11.
Kālija berilāts
12.
Hroma(II) hlorīds
13.
Amonija fluorīds
14.
Svina(II) sulfīds
15.
Sudraba fosfāts
16.
Indija selenāts
17.
Būvģipsis
18.
Alumīnija nitrāts
19.
Niķeļa(II) hlorīds
20.
Mangāna(II) hidrogēnsulfāts
21.
Cinka ortofosfāts
22.
Cinka nitrāts
23.
Litija sulfīds
24.
Bārija dihidrogēnfosfāts
25.
Hroma(III) fosfāts
26.
Nātrija hidrogēnkarbonāts
27.
Svina cukurs
28.
Nātrija cinkāts
29.
Litija sulfīts
30.
Mangāna(II) arsenāts