1.05.01. Bāzu iegūšana (2.)

12. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo bāzu iegūšanas paņēmienus!

1.
____KOH + ____MgCl2 →
2.
____NaOH + ____Mg(NO3)2 →
3.
____Ca3P2 + ____H2O →
4.
____Rb + ____H2O →
5.
____Li3N + ____H2O →
6.
____MgO + ____H2O →
7.
(Šķīduma elektrolīze) ____KI + ____H2O →
8.
____KOH + ____CuCl2 →
9.
____KOH + ____NiSO4 →
10.
____NaOH + ____Fe2(SO4)3 →
11.
____Ca(OH)2 + ____Na2SiO3 →
12.
____KOH + ____FeCl3 →
13.
____Ba(OH)2 + ____K2CO3 →
14.
____KOH + ____Cu(NO3)2 →
15.
____KOH + ____Mn(NO3)2 →
16.
____Ba(OH)2 + ____Na2CO3 →
17.
____(NH4)2SO4 + ____KOH →
18.
____Rb2O + ____H2O →
19.
____Ba(OH)2 + ____Fe(NO3)3 →
20.
____Fr2O + ____H2O →
21.
____NaH + ____H2O →
22.
____NH4Cl + ____LiOH →
23.
____(NH4)2CO3 + ____Ba(OH)2 →
24.
____K + ____H2O →
25.
____NH4NO3 + ____LiOH →