1.05.01. Bāzu iegūšana (2.)

12. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo bāzu iegūšanas paņēmienus!

1.
____NH4NO3 + ____KOH →
2.
____NaOH + ____Fe(NO3)3 →
3.
(Šķīduma elektrolīze) ____KI + ____H2O →
4.
____NaOH + ____MgSO4 →
5.
(Šķīduma elektrolīze) ____NaCl + ____H2O →
6.
(Šķīduma elektrolīze) ____Na2S + ____H2O →
7.
____LiH + ____H2O →
8.
____Ba(OH)2 + ____Fe2(SO4)3 →
9.
____KOH + ____CuCl2 →
10.
____KOH + ____Cu(NO3)2 →
11.
____Fr2O + ____H2O →
12.
____KOH + ____NiSO4 →
13.
____Ba + ____H2O →
14.
____Ba(OH)2 + ____K2CO3 →
15.
____KOH + ____MgCl2 →
16.
____Ca(OH)2 + ____K2CO3 →
17.
____Ba(OH)2 + ____K3PO4 →
18.
____K2O + ____H2O →
19.
(Šķīduma elektrolīze) ____CaBr2 + ____H2O →
20.
____NH4NO3 + ____Ba(OH)2 →
21.
____Ca(OH)2 + ____Na2CO3 →
22.
____KOH + ____MnSO4 →
23.
(Šķīduma elektrolīze) ____BaI2 + ____H2O →
24.
____RaO + ____H2O →
25.
____Mg + ____H2O →