1.05.01. Bāzu iegūšana (2.)

12. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo bāzu iegūšanas paņēmienus!

1.
____(NH4)2SO4 + ____LiOH →
2.
____Ca3P2 + ____H2O →
3.
____MgO + ____H2O →
4.
____(NH4)2CO3 + ____Ba(OH)2 →
5.
____RaO + ____H2O →
6.
____NH4Cl + ____Ca(OH)2 →
7.
____Rb2O + ____H2O →
8.
____NH4Br + ____Ca(OH)2 →
9.
(Šķīduma elektrolīze) ____NaCl + ____H2O →
10.
____Ba(OH)2 + ____Fe(NO3)3 →
11.
(Šķīduma elektrolīze) ____KI + ____H2O →
12.
____NaOH + ____Mn(NO3)2 →
13.
____BaO + ____H2O →
14.
____(NH4)2SO4 + ____KOH →
15.
____KOH + ____NiCl2 →
16.
____NaOH + ____MgCl2 →
17.
____NaOH + ____Fe(NO3)3 →
18.
____(NH4)3PO4 + ____KOH →
19.
____Ba(OH)2 + ____K3PO4 →
20.
____(NH4)2SO4 + ____Ba(OH)2 →
21.
____KOH + ____Mn(NO3)2 →
22.
____Ba(OH)2 + ____Fe2(SO4)3 →
23.
____H2 + ____N2 →
24.
____K2O + ____H2O →
25.
(Šķīduma elektrolīze) ____BaCl2 + ____H2O →