2.13.02. Slāpeklis. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo slāpekļa un slāpekļa savienojumu ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____(NH4)2CO3 + ____AgNO3 →
2.
____Cu(NO3)2 →
3.
____Na3N + ____H2O →
4.
____NH4Cl + ____Pb(NO3)2 →
5.
____HNO3 + ____Al(OH)3 →
6.
____NaOH + ____Cu(NO3)2 →
7.
____Ag + ____HNO3 →
8.
____HNO3 + ____Fe2O3 →
9.
____Sn(NO3)2 + ____K2S →
10.
____NH4NO3 + ____LiOH →
11.
____O2 + ____N2 →
12.
____Fe(NO3)3 + ____Na2S + ____H2O →
13.
____CuCl2 + ____AgNO3 →
14.
____NH4ClO4 + ____NaOH →
15.
____Al(NO3)3 + ____K2CO3 + ____H2O →
16.
____H2SO4 + ____NH3 →
17.
____HNO3 + ____K2O →
18.
____HNO3 + ____MgCO3 →
19.
____Mg + ____Cu(NO3)2 →
20.
____Fe + ____HNO3 →
21.
____NH4NO3 + ____Ba(OH)2 →
22.
____ZnCl2 + ____AgNO3 →
23.
____NH4Cl + ____LiOH →
24.
____Ba(OH)2 + ____Fe(NO3)3 →
25.
____NO2 + ____H2O + ____O2 →
26.
____Cr2(SO4)3 + ____Ba(NO3)2 →
27.
____Fe(NO3)3 + ____Na2CO3 + ____H2O →
28.
____NH4Br →
29.
____NH4HCO3 + ____NH3 →
30.
____NaBr + ____AgNO3 →