2.13.02. Slāpeklis. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo slāpekļa un slāpekļa savienojumu ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____HCl + ____NH3 →
2.
____KCl + ____Pb(NO3)2 →
3.
____NH4NO3 + ____LiOH →
4.
____Mg(NO3)2 + ____Na2SiO3 →
5.
____(NH4)2CO3 + ____AgNO3 →
6.
____Sn + ____HNO3 + ____H2O →
7.
____H2SO4 + ____NaNO3 →
8.
____Ca3N2 + ____H2O →
9.
____ZnSO4 + ____Ba(NO3)2 →
10.
____FeCl3 + ____KSCN →
11.
____NH4I + ____Pb(NO3)2 →
12.
____BaI2 + ____AgNO3 →
13.
____HNO3 + ____Al2O3 →
14.
____CrSO4 + ____Ba(NO3)2 →
15.
____HNO3 + ____NaHCO3 →
16.
____NH4NO3 + ____NaOH →
17.
____Mg + ____HNO3 →
18.
____(NH4)2Cr2O7 →
19.
____NaOH + ____Fe(NO3)3 →
20.
____FeSO4 + ____K3[Fe(CN)6] →
21.
____KI + ____Pb(NO3)2 →
22.
____HNO3 + ____S →
23.
____HNO3 + ____BaCO3 →
24.
____Cr2(SO4)3 + ____Ba(NO3)2 →
25.
____HNO3 + ____MgO →
26.
____(NH4)2SO4 + ____Ca(OH)2 →
27.
____(NH4)2CO3 + ____NaOH →
28.
____H3PO4 + ____NH3 →
29.
____Zn + ____AgNO3 →
30.
____FeCl3 + ____K4[Fe(CN)6] →