13.02. Slāpeklis. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo slāpekļa un slāpekļa savienojumu ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____Hg(NO3)2 →
2.
____Al(NO3)3 + ____K2CO3 + ____H2O →
3.
____(NH4)2CO3 + ____NaOH →
4.
____K + ____N2 →
5.
____NH4ClO4 + ____NaOH →
6.
____Na + ____N2 →
7.
____BaCl2 + ____Pb(NO3)2 →
8.
____NO2 + ____KOH + ____O2 →
9.
____MnSO4 + ____Ba(NO3)2 →
10.
____NH4NO3 + ____Ba(OH)2 →
11.
____NO2 + ____H2O + ____O2 →
12.
____Fe + ____HNO3 →
13.
____NH4HCO3 + ____NH3 →
14.
____Mg(NO3)2 + ____Na2CO3 →
15.
____NH3 + ____O2 →
16.
____H2O + ____CO2 + ____NH3 →
17.
____Cu + ____HNO3 →
18.
____CaI2 + ____(NH4)2C2O4 →
19.
____NaOH + ____AgNO3 →
20.
____KOH + ____Ni(NO3)2 →
21.
____(NH4)2CO3 + ____Ca(OH)2 →
22.
____Al(NO3)3 + ____Na2CO3 + ____H2O →
23.
____HNO3 + ____PbO →
24.
____KI + ____Pb(NO3)2 →
25.
____H3PO4 + ____NH3 →
26.
____KOH + ____Cu(NO3)2 →
27.
____KOH + ____AgNO3 →
28.
____HNO3 + ____BaO →
29.
____Al + ____Sn(NO3)2 →
30.
____Fe2(SO4)3 + ____K4[Fe(CN)6] →