1.05.03. Bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

12. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____NH4Cl + ____Ba(OH)2 →
2.
____HCl + ____NaOH →
3.
____(NH4)3PO4 + ____KOH →
4.
____NaOH + ____(CH3COO)2Cu →
5.
____Ca(OH)2 + ____Na2CO3 →
6.
____ZnO + ____NaOH →
7.
(Šķīduma elektrolīze) ____CaI2 + ____H2O →
8.
____KOH + ____Mg(NO3)2 →
9.
____NaOH + ____Cu(NO3)2 →
10.
____NaOH + ____SO2 →
11.
____Ba(OH)2 + ____SO2 →
12.
____KOH + ____CuSO4 →
13.
____H2SO4 + ____LiOH →
14.
____HCl + ____Ca(OH)2 →
15.
____H2SO4 + ____NH3 →
16.
____HI + ____Ni(OH)2 →
17.
____Fe(OH)3 →
18.
____H3PO4 + ____NH3 →
19.
____Al + ____NaOH + ____H2O →
20.
____LiOH →
21.
____NaOH + ____MgCl2 →
22.
____NH4HS + ____NH3 →
23.
____(NH4)2CO3 + ____Ba(OH)2 →
24.
____BeO + ____NaOH →
25.
____NaOH + ____MnCl2 →
26.
____KOH + ____MgSO4 →
27.
____Rb2O + ____H2O →
28.
____CH3COOH + ____KOH →
29.
____NaOH + ____Pb(OH)2 →
30.
(Šķīduma elektrolīze) ____CaBr2 + ____H2O →
31.
____H2SO4 + ____Fe(OH)3 →
32.
____PbO + ____NaOH →
33.
____HPO3 + ____NaOH →
34.
____Ca(OH)2 + ____P2O5 →
35.
____Cr2O3 + ____NaOH →