1.05.03. Bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

12. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____HI + ____Ni(OH)2 →
2.
____Ni(OH)2 →
3.
____NaOH + ____CuSO4 →
4.
____NaOH + ____SiO2 →
5.
____ZnO + ____NaOH →
6.
(Šķīduma elektrolīze) ____NaBr + ____H2O →
7.
____H2S + ____KOH →
8.
____Ba(OH)2 + ____K2CO3 →
9.
____HI + ____Mg(OH)2 →
10.
____HNO3 + ____NaOH →
11.
____Zn + ____KOH + ____H2O →
12.
____Li3P + ____H2O →
13.
____H2SO4 + ____Fe(OH)3 →
14.
____Ca3N2 + ____H2O →
15.
____Ba(OH)2 + ____SO3 →
16.
____HPO3 + ____NaOH →
17.
____Ca(OH)2 + ____P2O5 →
18.
____Ca(OH)2 + ____K2SiO3 →
19.
____H2SO3 + ____Ca(OH)2 →
20.
____H2SiO3 + ____2KOH →
21.
____Na3N + ____H2O →
22.
____LiOH + ____CO2 →
23.
____LiOH →
24.
____NaOH + ____NiSO4 →
25.
____KOH + ____CuCl2 →
26.
____HNO3 + ____KOH →
27.
____HBr + ____Ca(OH)2 →
28.
____NaOH + ____FeCl3 →
29.
(Šķīduma elektrolīze) ____KBr + ____H2O →
30.
____NH4Cl + ____LiOH →
31.
____K2O + ____H2O →
32.
____NaOH + ____P2O5 →
33.
____Cr2O3 + ____KOH + ____H2O →
34.
____Ca(OH)2 + ____Na2SiO3 →
35.
____HCl + ____KOH →