1.05.03. Bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

12. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____Zn + ____NaOH + ____H2O →
2.
____CH3COOH + ____Cu(OH)2 →
3.
____HI + ____Al(OH)3 →
4.
____HBr + ____KOH →
5.
____Na2O + ____H2O →
6.
____H2SO3 + ____2NaOH →
7.
____H2SO4 + ____Ca(OH)2 →
8.
____Ba(OH)2 + ____CO2 →
9.
____HNO3 + ____NH3 →
10.
____NH4H2PO4 + ____NH3 →
11.
____NaOH + ____Ni(NO3)2 →
12.
____Ca3P2 + ____H2O →
13.
____NaOH + ____Br2 →
14.
____Cr2O3 + ____KOH + ____H2O →
15.
____PbO2 + ____KOH →
16.
____H2SO4 + ____Mn(OH)2 →
17.
____NaOH + ____CuSO4 →
18.
____Ba(OH)2 + ____Fe2(SO4)3 →
19.
____Ca(OH)2 + ____Na2SiO3 →
20.
____Al2O3 + ____KOH + ____H2O →
21.
____Li3P + ____H2O →
22.
____Ni(OH)2 →
23.
____HCl + ____Fe(OH)2 →
24.
____HPO3 + ____Mg(OH)2 →
25.
____HNO3 + ____Mg(OH)2 →
26.
____K + ____H2O →
27.
____CH3COOH + ____Ca(OH)2 →
28.
____KOH + ____Cr(OH)3 →
29.
____NH4NO3 + ____LiOH →
30.
____Al + ____KOH + ____H2O →
31.
____NaOH + ____SiO2 →
32.
____HNO3 + ____NaOH →
33.
(Šķīduma elektrolīze) ____NaBr + ____H2O →
34.
____HCl + ____KOH →
35.
____HF + ____Mg(OH)2 →