1.04.03. Skābju ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo skābju ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____H2SO4 + ____Na2CO3 →
2.
____HBr + ____Zn →
3.
____HCl + ____Al(OH)3 →
4.
____HCl + ____CuO →
5.
____H2SO4 + ____K2SiO3 →
6.
____H2CO3 →
7.
____HNO3 + ____Cr(OH)3 →
8.
____H2SO4 + ____Mg2Si →
9.
____HNO3 + ____Ag2CO3 →
10.
____HPO3 + ____Mg(OH)2 →
11.
____HNO3 + ____K2CO3 →
12.
____HBr + ____Mg →
13.
____HI + ____Ca(OH)2 →
14.
____H3PO4 + ____Cr(OH)3 →
15.
____H3PO4 + ____NH3 →
16.
____H2SO4 + ____Al(OH)3 →
17.
____CH3COOH + ____CaO →
18.
____H2SO3 + ____KOH →
19.
____H2SO4 + ____BaCl2 →
20.
____HI + ____BaCO3 →
21.
____HI + ____Al(OH)3 →
22.
____H2SO4 + ____NaCl →
23.
____CH3COOH + ____Mg →
24.
____H2SO4 + ____Zn(OH)2 →
25.
____H2SO4 + ____Mg →
26.
____HCl + ____Mg →
27.
____HCl + ____ZnCO3 →
28.
____C15H31COOK + ____CH3COOH →
29.
____N2O5 + ____H2O →
30.
____HBr + ____Mn(OH)2 →
31.
____HNO3 + ____NH3 →
32.
____HI + ____NH3 →
33.
____H2SO4 + ____FeO →
34.
____H3PO4 + ____CuO →
35.
____HNO3 + ____Fe2O3 →