1.04.03. Skābju ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo skābju ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____HCl + ____Mg(OH)2 →
2.
(Šķīduma elektrolīze) ____FeSO4 + ____H2O →
3.
____HBr + ____NaOH →
4.
____H2O + ____CO2 + ____NH3 →
5.
____H3PO4 + ____Cr(OH)3 →
6.
(Šķīduma elektrolīze) ____CuSO4 + ____H2O →
7.
____HBr + ____Cl2 →
8.
____H2SO4 + ____Mn(OH)2 →
9.
____H2SO4 + ____K2CO3 →
10.
____HI + ____Ca(OH)2 →
11.
____HCl + ____Ca(HCO3)2 →
12.
____HBr + ____Mg(OH)2 →
13.
____H2SO4 + ____NaOH →
14.
____C20H33COONa + ____H2SO4 →
15.
____HI + ____Zn(OH)2 →
16.
____HBr + ____Cr(OH)2 →
17.
____Sn + ____HNO3 →
18.
____NO2 + ____H2O + ____O2 →
19.
____HCl + ____Na3[Al(OH)6] →
20.
____HCl + ____BaCO3 →
21.
____HCl + ____Cr2O3 →
22.
____C15H31COONa + ____CH3COOH →
23.
____HCl + ____Al2O3 →
24.
____H2SO4 + ____Pb(NO3)2 →
25.
____H2SO4 + ____Ca(HCO3)2 →
26.
____H3PO4 + ____LiOH →
27.
____C15H31COOK + ____HCl →
28.
____H2SO4 + ____Na2O →
29.
____HPO3 + ____LiOH →
30.
____HBr + ____NaHCO3 →
31.
____HPO3 + ____Mg(OH)2 →
32.
____H2SO4 + ____Al(OH)3 →
33.
____C17H35COONa + ____H3PO4 →
34.
____HF + ____Al(OH)3 →
35.
____HI + ____Cl2 →