20.01. Vielu tehniskie un sadzīviskie nosaukumi

12. klase

Uzraksti šādu vielu ķīmiskās formulas!

1.
Smilts
2.
Dzelzs mīnijs
3.
Fluorīts
4.
Ģipsis
5.
Ogļskābā gāze
6.
Marmors
7.
Kaļķu piens
8.
Kalcija salpetris
9.
Dzelzs vitriols
10.
Sarkanais asinssāls
11.
Karborunds
12.
Potaša
13.
Kālija alumīnija alauns
14.
Hlorūdens
15.
Bromūdens
16.
Ciānkālijs
17.
Sēra dioksīds
18.
Akmeņsāls
19.
Fosforīts
20.
Kodīgs kālijs
21.
Krīts
22.
Kristāliskā soda
23.
Kālija salpetris
24.
Jauktais dzelzs oksīds
25.
Kvēpi
26.
Svina cukurs
27.
Silvīns
28.
Kalnu kristāls
29.
Veļas soda
30.
Svina mīnijs