2.12.06. Skābeklis un sērs. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti šādus ķīmisko reakciju vienādojumus!

1.
____FeS2 + ____O2 →
2.
____H2S + ____Mg →
3.
____H2SO4 + ____Cr(OH)3 →
4.
____BaI2 + ____Na2SO4 →
5.
____C3H8 + ____O2 →
6.
____FeSO4 + ____K3PO4 →
7.
____H2SO3 + ____KOH →
8.
____Mg(OH)2 + ____SO3 →
9.
____H2SO4 + ____(CH3COO)2Pb →
10.
____ZnSO4 + ____Ba(NO3)2 →
11.
____H2SO4 + ____Fe(OH)3 →
12.
____H2SO4 + ____Cu →
13.
____H2SO4 + ____K2SiO3 →
14.
____Ba + ____S →
15.
____Al2(SO4)3 + ____Na2S + ____H2O →
16.
____Al4C3 + ____O2 →
17.
____H2SO4 + ____Mg(HCO3)2 →
18.
____KOH + ____Fe2(SO4)3 →
19.
____H2SO4 + ____MgO →
20.
____Fe2(SO4)3 + ____K2S + ____H2O →
21.
____H2SO4 + ____KNO3 →
22.
____Ag + ____S →
23.
____HBr + ____FeS →
24.
____MgH2 + ____O2 →
25.
____Ba(OH)2 + ____SO3 →
26.
____Al(NO3)3 + ____Na2S + ____H2O →
27.
____ZnSO4 + ____BaCl2 →
28.
____Na + ____O2 →
29.
____CuSO4.5H2O →
30.
____BaO + ____SO3 →