12.06. Skābeklis un sērs. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti šādus ķīmisko reakciju vienādojumus!

1.
____Fe2(SO4)3 + ____Na2CO3 + ____H2O →
2.
____H2SO3 + ____Mg(OH)2 →
3.
____PbS + ____O2 →
4.
____(CH3COO)2Pb + ____K2S →
5.
____O2 + ____S →
6.
____K2O + ____SO2 →
7.
____H2SO3 + ____LiOH →
8.
____H2SO4 + ____Ba(NO3)2 →
9.
____H2SO4 + ____(CuOH)2CO3 →
10.
____Li2O + ____SO2 →
11.
____Ba + ____O2 →
12.
____NH3 + ____O2 →
13.
____Al2(SO4)3 + ____Na2CO3 + ____H2O →
14.
____Li + ____O2 →
15.
____H2SO4 + ____Cr(OH)3 →
16.
____H2S + ____Mg →
17.
____H2SO4 + ____Na2SO3 →
18.
____BaO + ____SO3 →
19.
____H2SO4 + ____BaCl2 →
20.
____H2SO4 + ____ZnO →
21.
____H2SO4 + ____Mg(HCO3)2 →
22.
____Al2(SO4)3 + ____BaCl2 →
23.
____MnSO4 + ____BaCl2 →
24.
____KOH + ____CuSO4 →
25.
____Hg + ____O2 →
26.
____FeSO4 + ____Na3PO4 →
27.
____CuSO4 →
28.
____K2O + ____SO3 →
29.
____Na + ____S →
30.
____H2SO4 + ____K2SiO3 →