2.12.06. Skābeklis un sērs. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti šādus ķīmisko reakciju vienādojumus!

1.
____H2S + ____SO2 →
2.
____H2SO4 + ____Ca3(PO4)2 →
3.
____AgNO3 + ____Na2S →
4.
____H2SO4 + ____MnO →
5.
____H2SO4 + ____Al2O3 →
6.
____H2SO4 + ____FeS →
7.
____Zn3P2 + ____O2 →
8.
____H2SO4 + ____Zn →
9.
____Na2O + ____SO3 →
10.
____CuSO4 →
11.
____NaOH + ____SO3 →
12.
____HBr + ____FeS →
13.
____H2SO4 + ____K2SiO3 →
14.
____MnCl2 + ____K2S →
15.
____H2 + ____O2 →
16.
____KOH + ____Fe2(SO4)3 →
17.
____Hg + ____S →
18.
____NaOH + ____MgSO4 →
19.
____Ba(OH)2 + ____SO3 →
20.
____NaOH + ____NiSO4 →
21.
____Mg + ____S →
22.
____(CH3COO)2 Ba + ____Na2SO4 →
23.
____C6H12O6 + ____O2 →
24.
____O2 + ____S →
25.
____H2SO4 + ____Ag →
26.
____H2SO3 + ____KOH →
27.
____H2SO3 + ____Ca(OH)2 →
28.
____H2SO4 + ____Mg(HCO3)2 →
29.
____Fe2(SO4)3 + ____NaSCN →
30.
____MnSO4 + ____K2S →