1.03.04. Oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____SiO2 + ____K2CO3 →
2.
____FeBr3 + ____K2CO3 + ____H2O →
3.
____Ba(OH)2 + ____P2O5 →
4.
____C12H22O11 + ____O2 →
5.
____N2O + ____CO →
6.
____H2SO3 →
7.
____Ca(OH)2 + ____SO3 →
8.
____MnO2 + ____Al →
9.
____H2SO4 + ____K2O →
10.
____Fe(NO3)3 + ____K2CO3 + ____H2O →
11.
____HNO3 + ____C →
12.
____B2O3 + ____H2O →
13.
____Cr2O3 + ____NaOH →
14.
____Na2O + ____SiO2 →
15.
____Mg(OH)2 + ____P2O5 →
16.
____KO2 + ____CO2 →
17.
____SO3 →
18.
____BaO + ____P2O5 →
19.
____BeO + ____NaOH →
20.
____KOH + ____CO2 →
21.
____HCl + ____NaHCO3 →
22.
____K2O + ____Fe2O3 →
23.
____CO2 + ____H2O →
24.
____Zn + ____O2 →
25.
____SO2 + ____H2O →
26.
____Zn3P2 + ____O2 →
27.
____Cr2O3 + ____KOH →
28.
____H2 + ____Fe3O4 →
29.
____Mg(OH)2 →
30.
____H2SO4 + ____NaHCO3 →
31.
____Ba(OH)2 + ____SO2 →
32.
____CH3COOH + ____O2 →
33.
____PH3 + ____O2 →
34.
____BaO + ____CO2 →
35.
____Na + ____O2 →
36.
____HNO3 + ____P + ____H2O →
37.
____HNO3 + ____P →
38.
____NO + ____O2 →
39.
____RaO + ____H2O →
40.
____Ba + ____O2 →