1.03.04. Oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Fe + ____HNO3 →
2.
____HI + ____CaCO3 →
3.
____HNO3 →
4.
____Cs2O + ____H2O →
5.
____Li2O + ____H2O →
6.
____CaO + ____H2O →
7.
____Al2(SO4)3 + ____K2CO3 + ____H2O →
8.
____C2H5OH + ____O2 →
9.
____Al2O3 + ____NaOH →
10.
____H2SO4 + ____MnO →
11.
____BeO + ____KOH + ____H2O →
12.
____Cu(OH)2 →
13.
____PbO2 + ____KOH →
14.
____HNO3 + ____NaHCO3 →
15.
____H2SO4 + ____Na2CO3 →
16.
____NO2 + ____SO2 →
17.
____H2CO3 →
18.
____Ca(OH)2 + ____CO2 →
19.
____HBr + ____Na2CO3 →
20.
____H2SO4 + ____NiO →
21.
____LiOH + ____SO3 →
22.
____BaO + ____H2O →
23.
____BaO + ____P2O5 →
24.
____HNO3 + ____P →
25.
____SiO2 + ____K2CO3 →
26.
____HCl + ____MgO →
27.
____K2O + ____Al2O3 →
28.
____HNO3 + ____MgCO3 →
29.
____Al + ____O2 →
30.
____K2O + ____SiO2 →
31.
____Ca(OH)2 →
32.
____MgO + ____P2O5 →
33.
____HCl + ____CrO →
34.
____HBr + ____NaHCO3 →
35.
____Fe + ____O2 →
36.
____Pb + ____HNO3 →
37.
____C12H22O11 + ____O2 →
38.
____HNO3 + ____C →
39.
____Be + ____O2 →
40.
____ZnO + ____NaOH →