03.03. Bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

9. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____NaOH + ____MnSO4 →
2.
____HI + ____Ni(OH)2 →
3.
____KOH + ____Mn(NO3)2 →
4.
____NaOH + ____CuSO4 →
5.
____HF + ____Al(OH)3 →
6.
____Ba(OH)2 + ____Na3PO4 →
7.
____K + ____H2O →
8.
____H2SO3 + ____Mg(OH)2 →
9.
____NaOH + ____Mn(NO3)2 →
10.
____HI + ____Ba(OH)2 →
11.
____Mg(OH)2 + ____SO2 →
12.
____HBr + ____Mn(OH)2 →
13.
____HBr + ____Fe(OH)2 →
14.
____Ca(OH)2 →
15.
____HCl + ____Fe(OH)2 →
16.
____H2SO4 + ____Ba(OH)2 →
17.
____NaOH + ____P2O5 →
18.
____Ca(OH)2 + ____SO3 →
19.
____H2SO3 + ____Ba(OH)2 →
20.
____NaOH + ____Fe2(SO4)3 →