03.03. Bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

9. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Ba(OH)2 + ____K3PO4 →
2.
____CaO + ____H2O →
3.
____CH3COOH + ____Cu(OH)2 →
4.
____HI + ____Fe(OH)2 →
5.
____Ba(OH)2 + ____SO2 →
6.
____Ba(OH)2 + ____Fe2(SO4)3 →
7.
____CH3COOH + ____Ba(OH)2 →
8.
____Ba + ____H2O →
9.
____CH3COOH + ____Mg(OH)2 →
10.
____H2SO4 + ____LiOH →
11.
____Ca(OH)2 + ____K2CO3 →
12.
____KOH + ____FeCl3 →
13.
____KOH + ____CuSO4 →
14.
____HF + ____Fe(OH)3 →
15.
____HBr + ____Ca(OH)2 →
16.
____H2SO4 + ____Cu(OH)2 →
17.
____HCl + ____Ca(OH)2 →
18.
____H2SO4 + ____Mn(OH)2 →
19.
____H2S + ____NaOH →
20.
____NaOH + ____Ni(NO3)2 →