1.07.05. Sāļu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

12. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo sāļu ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____KOH + ____(CH3COO)2Cu →
2.
____HNO3 + ____Na2O →
3.
____H2SO4 + ____FeS →
4.
____HI + ____KOH →
5.
____(CH3COO)2 Ba + ____K3PO4 →
6.
____AgI →
7.
____BaI2 + ____AgNO3 →
8.
____Al(NO3)3 + ____NaOH →
9.
____CuCl2 + ____Na2SiO3 →
10.
____HBr + ____Ca(OH)2 →
11.
____HNO3 + ____(CuOH)2CO3 →
12.
____CrSO4 + ____Ba(NO3)2 →
13.
____Na + ____F2 →
14.
____H2S + ____NaOH →
15.
____Ca(HCO3)2 + ____Na3PO4 →
16.
____Li2O + ____P2O5 →
17.
____HBr + ____Al →
18.
____H2SO4 + ____CrO →
19.
____HPO3 + ____Ba(OH)2 →
20.
____Zn(NO3)2 + ____KOH →
21.
____H2SO4 + ____KNO3 →
22.
____NaOH + ____Mg(NO3)2 →
23.
____KOH + ____FeCl3 →
24.
____(NH4)2CO3 + ____AgNO3 →
25.
____HNO3 + ____BeO →