1.07.05. Sāļu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

12. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo sāļu ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____HCl + ____Cr(OH)2 →
2.
____K2O + ____SiO2 →
3.
____HCl + ____MgO →
4.
____Mg + ____F2 →
5.
____AlBr3 + ____KOH →
6.
____CH3COOH + ____MgO →
7.
____Ca(HCO3)2 + ____Na3PO4 →
8.
____C15H31COOK + ____Ca(HCO3)2 →
9.
____H2SO4 + ____Al(OH)3 →
10.
____Zn + ____(CH3COO)2Pb →
11.
____Ba + ____S →
12.
____HBr + ____CaCO3 →
13.
____HCl + ____CuO →
14.
____HBr + ____Mg(OH)2 →
15.
____NaOH + ____Mn(NO3)2 →
16.
____Li2O + ____P2O5 →
17.
____HNO3 + ____Na2O →
18.
____(NH4)2SO4 + ____Ba(NO3)2 →
19.
____HNO3 + ____Ca(HCO3)2 →
20.
____HBr + ____FeS →
21.
____CdSO4 + ____Na2S →
22.
____HI + ____KOH →
23.
____MgSO4 + ____Na3PO4 →
24.
____Li2O + ____SO2 →
25.
____KOH + ____Cu(NO3)2 →