1.05.03. Bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

12. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____CH3COOH + ____Mg(OH)2 →
2.
____H3PO4 + ____Mg(OH)2 →
3.
____HBr + ____Mg(OH)2 →
4.
____Zn + ____KOH + ____H2O →
5.
____H2SiO3 + ____2KOH →
6.
____C20H33COOH + ____KOH →
7.
____HI + ____Mn(OH)2 →
8.
____Ca(OH)2 + ____SO3 →
9.
____Ba(OH)2 + ____K3PO4 →
10.
____H3PO4 + ____LiOH →
11.
____Mg(OH)2 + ____P2O5 →
12.
____HI + ____Mg(OH)2 →
13.
____C17H35COOH + ____KOH →
14.
____CH3COOH + ____Ca(OH)2 →
15.
____HCl + ____Ba(OH)2 →
16.
____HF + ____Fe(OH)3 →
17.
____ZnO + ____KOH →
18.
____NaOH + ____MnCl2 →
19.
____NaOH + ____NiCl2 →
20.
____HI + ____Ca(OH)2 →
21.
____KOH + ____MgSO4 →
22.
____HNO3 + ____Mg(OH)2 →
23.
____Na2O + ____H2O →
24.
____Ca(OH)2 + ____K2CO3 →
25.
____Ba(OH)2 + ____K2CO3 →
26.
____KOH + ____FeCl3 →
27.
____HBr + ____Cu(OH)2 →
28.
____HI + ____Al(OH)3 →
29.
____Ba(OH)2 + ____CO2 →
30.
____HBr + ____Fe(OH)2 →
31.
____NaOH + ____AgNO3 →
32.
____Ca(OH)2 →
33.
____KOH + ____Si + ____H2O →
34.
____KOH + ____NiCl2 →
35.
____KOH + ____SiO2 →