1.05.03. Bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

12. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____Ba + ____H2O →
2.
____H2SO4 + ____Ca(OH)2 →
3.
____KOH + ____SiO2 →
4.
____HPO3 + ____LiOH →
5.
____Li2O + ____H2O →
6.
____CH3COOH + ____Ba(OH)2 →
7.
____CH3COOH + ____KOH →
8.
____H2SO3 + ____LiOH →
9.
____H2SO4 + ____NaOH →
10.
____KOH + ____CuSO4 →
11.
____Mg(OH)2 + ____P2O5 →
12.
____HCl + ____Cu(OH)2 →
13.
____CH3COOH + ____Cu(OH)2 →
14.
____HPO3 + ____Ba(OH)2 →
15.
____NaOH + ____Ni(NO3)2 →
16.
____Ca(OH)2 →
17.
____KOH + ____MgCl2 →
18.
____NaOH + ____Zn(OH)2 →
19.
____H2S + ____NaOH →
20.
____NaOH + ____SO3 →
21.
____CaO + ____H2O →
22.
____NaOH + ____FeCl3 →
23.
____H2SO4 + ____Mg(OH)2 →
24.
____HNO3 + ____KOH →
25.
____NaOH + ____Fe(NO3)3 →
26.
____H2SiO3 + ____NaOH →
27.
____NaOH + ____NiCl2 →
28.
____Mg(OH)2 + ____SO3 →
29.
____KOH + ____CO2 →
30.
____HNO3 + ____Mg(OH)2 →
31.
____KOH + ____NiSO4 →
32.
____HBr + ____Fe(OH)2 →
33.
____Ca(OH)2 + ____Na2CO3 →
34.
____HCl + ____Mg(OH)2 →
35.
____H2SiO3 + ____2KOH →