1.05.03. Bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

12. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____Al2O3 + ____NaOH →
2.
____HCl + ____Mn(OH)2 →
3.
____Ca(OH)2 + ____P2O5 →
4.
____NaOH + ____CuSO4 →
5.
____KOH + ____MnSO4 →
6.
____HI + ____Ni(OH)2 →
7.
____HI + ____Zn(OH)2 →
8.
____Sr + ____H2O →
9.
____NaOH + ____CuCl2 →
10.
____KOH + ____SO3 →
11.
____Li2O + ____H2O →
12.
____NaOH + ____SO3 →
13.
____NaOH + ____P2O5 →
14.
____Fe(OH)2 →
15.
____CH3COOH + ____Mg(OH)2 →
16.
____H2SO4 + ____LiOH →
17.
____KOH + ____Mg(NO3)2 →
18.
____HBr + ____Fe(OH)2 →
19.
____H2SO4 + ____Mn(OH)2 →
20.
____Zn + ____NaOH + ____H2O →
21.
____C17H35COOH + ____NaOH →
22.
____H2SO3 + ____Ba(OH)2 →
23.
____Ca(OH)2 + ____CO2 →
24.
____HBr + ____Cu(OH)2 →
25.
____KOH + ____Ni(NO3)2 →
26.
____Mg(OH)2 + ____CO2 →
27.
____Fe(OH)3 →
28.
____HCl + ____Cr(OH)2 →
29.
____Cu(OH)2 →
30.
____Ca(OH)2 + ____Na2SiO3 →
31.
____H3PO4 + ____LiOH →
32.
____KOH + ____CO2 →
33.
____Na + ____H2O →
34.
____Rb + ____H2O →
35.
____HCl + ____NaOH →