1.03.04. Oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

12. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____P4 + ____O2 →
2.
____Be + ____O2 →
3.
____H2 + ____CuO →
4.
____Fe2O3 + ____Al →
5.
____KOH + ____CO2 →
6.
____BaO + ____SiO2 →
7.
____Ba(OH)2 + ____SO2 →
8.
____Cr(OH)3 →
9.
____HNO3 + ____Al2O3 →
10.
____LiOH + ____SO3 →
11.
____Li2O + ____H2O →
12.
____NaOH + ____SiO2 →
13.
____HNO3 + ____Na2O →
14.
____CH3COOH + ____BaO →
15.
____FeO + ____O2 →
16.
____H3PO4 + ____MgO →
17.
____N2 + ____O2 →
18.
____CO2 + ____C →
19.
____H2SiO3 →
20.
____H2 + ____SnO2 →
21.
____MgH2 + ____O2 →
22.
____H2SO4 + ____K2O →
23.
____Pb(OH)2 →
24.
____MgO + ____SO2 →
25.
____SO3 + ____H2O →
26.
____HNO3 + ____PbO →
27.
____S8 + ____O2 →
28.
____CO2 + ____Mg →
29.
____KOH + ____SO2 →
30.
____MgO + ____SiO2 →
31.
____K2O + ____H2O →
32.
____ZnO + ____NaOH →
33.
____Cr2O3 + ____Al →
34.
____CaO + ____H2O →
35.
____Na2O + ____SO3 →