1.03.04. Oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

12. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Al2O3 + ____KOH →
2.
____Fe + ____O2 →
3.
____Fe2O3 + ____Al →
4.
____Cs2O + ____H2O →
5.
____Li2O + ____SiO2 →
6.
____HCl + ____FeO →
7.
____Na2O + ____ZnO →
8.
____KOH + ____SO3 →
9.
____H3PO4 + ____BaO →
10.
____CaO + ____SO3 →
11.
____Na2O + ____H2O →
12.
____H2 + ____Fe2O3 →
13.
____K2O + ____Al2O3 →
14.
____CaO + ____CO2 →
15.
____CaO + ____SO2 →
16.
____MgCO3 →
17.
____HNO3 + ____NiO →
18.
____Ca(OH)2 + ____P2O5 →
19.
____H2SO4 + ____Al2O3 →
20.
____CH3COOH + ____BaO →
21.
____HgO →
22.
____LiOH + ____SO3 →
23.
____CO2 + ____H2O + ____CaCO3 →
24.
____Na2O + ____SO2 →
25.
____H2O →
26.
____CO2 + ____Mg →
27.
____CaC2 + ____O2 →
28.
____KOH + ____P2O5 →
29.
____H3PO4 + ____Na2O →
30.
____NaOH + ____SO3 →
31.
____BaO + ____SiO2 →
32.
____Zn + ____O2 →
33.
____CH3COOH + ____Ag2O →
34.
____H2O2 →
35.
____Ba + ____O2 →