1.03.04. Oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

12. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____CO2 + ____H2O + ____MgCO3 →
2.
____CaH2 + ____O2 →
3.
____FeO + ____O2 →
4.
____Na2O + ____ZnO →
5.
____CH3COOH + ____Na2O →
6.
____CH3COOH + ____CaO →
7.
____Ca(HCO3)2 →
8.
____K2O + ____SiO2 →
9.
____HgO →
10.
____H2SO4 + ____Na2O →
11.
____Ba(OH)2 + ____P2O5 →
12.
____P2O3 + ____H2O →
13.
____NaOH + ____SiO2 →
14.
____Ba(OH)2 + ____SO3 →
15.
____KOH + ____SiO2 →
16.
____BaO + ____SiO2 →
17.
____HNO3 + ____CdO →
18.
____HCl + ____Fe2O3 →
19.
____CO2 + ____H2O + ____BaCO3 →
20.
____MgO + ____H2O →
21.
____H2SO4 + ____CuO →
22.
____Sr + ____O2 →
23.
____NaOH + ____SO3 →
24.
____Zn + ____O2 →
25.
____HNO3 + ____BeO →
26.
____CH3COOH + ____CuO →
27.
____CH3COOH + ____MgO →
28.
____Na2O + ____H2O →
29.
____SO2 + ____O2 →
30.
____Ag2O →
31.
____HNO3 + ____K2O →
32.
____CO + ____O2 →
33.
____Be(OH)2 →
34.
____HCl + ____MgO →
35.
____K2O + ____ZnO →