04.05. Skābju ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

9. klase

Uzraksti pārvērtību vienādojumus, kas raksturo skābju ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____H3PO4 + ____MgO →
2.
____HNO3 + ____Fe(OH)3 →
3.
____HNO3 + ____Al2O3 →
4.
____HBr + ____NaOH →
5.
____HBr + ____Fe(OH)2 →
6.
____HI + ____Al(OH)3 →
7.
____H2SO4 + ____Mg(OH)2 →
8.
____HBr + ____Ca(OH)2 →
9.
____HI + ____Na2CO3 →
10.
____HCl + ____FeS →
11.
____H2SO4 + ____Pb(NO3)2 →
12.
____HI + ____CaCO3 →
13.
____H2SO4 + ____Fe(OH)3 →
14.
____HCl + ____CuO →
15.
____H2SO3 + ____Ca(OH)2 →
16.
____HF + ____Ba(OH)2 →
17.
____H2SO4 + ____ZnO →
18.
____HF + ____Ca(OH)2 →
19.
____HI + ____NaHCO3 →
20.
____HCl + ____Mg →
21.
____CH3COOH + ____K2O →
22.
____HI + ____Fe →
23.
____HI + ____BaCO3 →
24.
____CH3COOH + ____Ca(OH)2 →
25.
____HBr + ____FeS →
26.
____H2SO3 + ____Mg(OH)2 →
27.
____HCl + ____K2O →
28.
____CH3COOH + ____MgO →
29.
____HBr + ____CaCO3 →
30.
____HNO3 + ____MgO →