04.05. Skābju ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

9. klase

Uzraksti pārvērtību vienādojumus, kas raksturo skābju ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____H3PO4 + ____Fe →
2.
____HI + ____Al(OH)3 →
3.
____HI + ____KOH →
4.
____HCl + ____Fe →
5.
____HF + ____Ca(OH)2 →
6.
____H2SO4 + ____Al →
7.
____H2SO3 →
8.
____HCl + ____Be(OH)2 →
9.
____H2S + ____KOH →
10.
____H2SO4 + ____NaHCO3 →
11.
____HNO3 + ____Na2O →
12.
____HCl + ____Pb(OH)2 →
13.
____H3PO4 + ____K2CO3 →
14.
____HBr + ____Na2CO3 →
15.
____HBr + ____Fe(OH)2 →
16.
____HPO3 + ____LiOH →
17.
____H2SO4 + ____NaOH →
18.
____H2SO4 + ____Cu(OH)2 →
19.
____HBr + ____Cr2O3 →
20.
____HNO3 + ____ZnCO3 →
21.
____H2SO4 + ____Pb(NO3)2 →
22.
____H2SO4 + ____MnO →
23.
____HI + ____Fe →
24.
____H3PO4 + ____Na →
25.
____HI + ____Cr(OH)2 →
26.
____H3PO4 + ____Cr(OH)3 →
27.
____H2SO4 + ____Fe2O3 →
28.
____H3PO4 + ____Al(OH)3 →
29.
____HI + ____Ca(OH)2 →
30.
____H2SO4 + ____FeS →