1.01.10. Vielu iedalījums I (2.)

11. klase

Ja viela pieder metāliem, raksti 1; ja nemetāliem – 2; ja viela ir oksīds, raksti 3; ja skābe – 4; ja bāze – 5; ja sāls – 6; ja organisks savienojums – 7; ja pieder kādai citai klasei – raksti 8!

1.
Na2S.9H2O
2.
Čīles salpetris
3.
Na3[Al(OH)6]
4.
Fe(OH)3
5.
Slāpeklis
6.
Magnija ortofosfāts
7.
Litija nitrīds
8.
Silīcijs
9.
Ag2O
10.
Ca(PO3)2
11.
Nātrija nitrīts
12.
Kalcija nitrīds
13.
He
14.
Kālija nitrīts
15.
Tvana gāze
16.
Alumīnija sulfāts
17.
Kālija hromāts
18.
N2
19.
Hroma(II) hidroksīds
20.
Kālija permanganāts
21.
S
22.
CH3COONa.3H2O
23.
Litija sulfāts
24.
C60
25.
XeO4
26.
Na2O
27.
C2H5OH
28.
HClO3
29.
ZnSO4.7H2O
30.
Kālija heksahidroksoalumināts
31.
Alumīnija karbīds
32.
Kalcijs
33.
Sn
34.
HNO3
35.
Kodīgs kālijs