1.01.10. Vielu iedalījums I (2.)

11. klase

Ja viela pieder metāliem, raksti 1; ja nemetāliem – 2; ja viela ir oksīds, raksti 3; ja skābe – 4; ja bāze – 5; ja sāls – 6; ja organisks savienojums – 7; ja pieder kādai citai klasei – raksti 8!

1.
Litija hlorīds
2.
C
3.
Kālija manganāts
4.
Ca(PO3)2
5.
Mg
6.
CaSO4.2H2O
7.
NF3
8.
KMnO4
9.
PH3
10.
Sudrabs
11.
Kālija hidroksīds
12.
KClO3
13.
Fe(OH)2
14.
F2
15.
Kvarcs
16.
Bārija hidrīds
17.
H2SO4
18.
Svina(II) hidroksokarbonāts
19.
CH3COONa.3H2O
20.
HClO
21.
KOH
22.
Al2O3
23.
Li3PO4
24.
CuO
25.
HNO2
26.
K3N
27.
I2
28.
Cinka hidroksokarbonāts
29.
B
30.
Hēlijs
31.
Metāns
32.
Kālija heksahidroksoalumināts
33.
Kalcija fosfāts
34.
Na3[Al(OH)6]
35.
Nātrija salpetris