01.15. Vielu iedalījums I (2.)

10. klase

Ja viela pieder metāliem, raksti 1; ja nemetāliem – 2; ja viela ir oksīds, raksti 3; ja skābe – 4; ja bāze – 5; ja sāls – 6; ja organisks savienojums – 7; ja pieder kādai citai klasei – raksti 8!

1.
HPO3
2.
Magnija hidrīds
3.
Jautrības gāze
4.
OsO4
5.
K3N
6.
LiOH
7.
Kālija nitrīts
8.
(NH4)2SO4
9.
CH3COOH
10.
NH3.H2O
11.
Kālija permanganāts
12.
Magnija metafosfāts
13.
SCl4
14.
O2
15.
NO2
16.
Oglekļa bromīds
17.
H2O
18.
Xe
19.
SiC
20.
Alumīnija fosfīds
21.
Li2CO3
22.
Kalcija hlorīda heksahidrāts
23.
Nātrija alumināts
24.
Nātrija hidroksīds
25.
CBr4
26.
Mg(PO3)2
27.
Alva
28.
Na2[Zn(OH)4]
29.
Al4C3
30.
Fe(OH)3
31.
Litija sulfīds
32.
K2O
33.
Amonija hlorīds
34.
CO
35.
Litija sulfīts
36.
CuSO4.5H2O
37.
Kālija hlorāts
38.
Nātrija salpetris
39.
TiO2
40.
HCOOH