01.15. Vielu iedalījums I (2.)

10. klase

Ja viela pieder metāliem, raksti 1; ja nemetāliem – 2; ja viela ir oksīds, raksti 3; ja skābe – 4; ja bāze – 5; ja sāls – 6; ja organisks savienojums – 7; ja pieder kādai citai klasei – raksti 8!

1.
H2SO3
2.
Nātrija hidroksīds
3.
XeO4
4.
Vara(II) hidroksokarbonāts
5.
N2
6.
Litija sulfāts
7.
Niķela(II) hidroksīds
8.
Acetilēns
9.
Litija hlorīds
10.
NH3.H2O
11.
Mg(PO3)2
12.
C6H12O6
13.
Xe
14.
Litija sulfīts
15.
Ne
16.
Amonija sulfāts
17.
MgH2
18.
Cl2
19.
Hēlijs
20.
Dimants
21.
K3N
22.
Saharoze
23.
NaOH
24.
I2
25.
SiH4
26.
CO2
27.
P4
28.
Ūdeņradis
29.
NaHCO3
30.
Jods
31.
Soda
32.
H2C2O4
33.
CuSO4.5H2O
34.
NaH
35.
Kalcija nitrīds
36.
PF5
37.
Litija hidrīds
38.
Al2O3
39.
Magnija hidroksīds
40.
Kalcijs