08.01. Vielu iedalījums II (2.)

9. klase

Ja viela pieder metāliem, raksti 1; ja nemetāliem – 2; ja viela ir oksīds, raksti 3; ja skābe – 4; ja bāze – 5; ja sāls – 6; ja organisks savienojums – 7; ja pieder kādai citai klasei – raksti 8!

1.
U
2.
NaHCO3
3.
NaClO
4.
Na2O
5.
Kalcija hidroksīds
6.
Litija hidrīds
7.
LiH
8.
Kālija salpetris
9.
Nātrija bromīds
10.
HNO3
11.
Nātrija hipohlorīts
12.
Hēlijs
13.
Kālija heksahidroksoalumināts
14.
Vara sulfāta pentahidrāts
15.
Nātrija nitrāts
16.
Ti
17.
CH4
18.
Svina(II) hidroksokarbonāts
19.
N2O3
20.
Veldzētie kaļķi
21.
AgNO3
22.
Neons
23.
FeO
24.
Magnija silicīds
25.
Cr
26.
Kālija nitrīts
27.
Kālija dihromāts
28.
Ca3(PO4)2
29.
Dzelzs(II) sulfīds
30.
Na2[Zn(OH)4]
31.
S8
32.
Bārija nitrīds
33.
(NH4)2SO4
34.
Bārija hidrīds
35.
XeO4
36.
CH3COOH
37.
BaH2
38.
NH3.H2O
39.
Nātrijs
40.
Li2SiO3