08.01. Vielu iedalījums II (2.)

9. klase

Ja viela pieder metāliem, raksti 1; ja nemetāliem – 2; ja viela ir oksīds, raksti 3; ja skābe – 4; ja bāze – 5; ja sāls – 6; ja organisks savienojums – 7; ja pieder kādai citai klasei – raksti 8!

1.
Smilts
2.
Cr
3.
Kaļķūdens
4.
H2SiO3
5.
Na2CO3
6.
Nātrija heksahidroksoalumināts
7.
Amonija salpetris
8.
P2S5
9.
Na3[Al(OH)6]
10.
Ca3N2
11.
W
12.
Al4C3
13.
NaClO
14.
Etilspirts
15.
Litija hlorīds
16.
O3
17.
AlN
18.
KMnO4
19.
Nātrija sulfīda nonahidrāts
20.
Fosfors
21.
Magnija silicīds
22.
Svina(II) jodīds
23.
Sudrabs
24.
CH3COOH
25.
B2O3
26.
Cl2
27.
SO2
28.
HPO3
29.
CH3COONa.3H2O
30.
Fluors
31.
Cu(OH)2
32.
Litija hidrīds
33.
P
34.
Ca
35.
Ca(OH)2
36.
Ar
37.
K2Cr2O7
38.
O2
39.
CuSO4
40.
Au