08.04. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

9. klase

Uzraksti šādu ķīmisko reakciju vienādojumus!

1.
____H2SO4 + ____LiOH →
2.
____HCl + ____KOH →
3.
____CH4 + ____O2 →
4.
____HI + ____Al →
5.
____H2SO4 + ____Mg(OH)2 →
6.
____CaBr2 + ____Na2CO3 →
7.
____KOH + ____Mn(NO3)2 →
8.
____NaI + ____AgNO3 →
9.
____Na + ____P →
10.
____Al + ____Hg(NO3)2 →
11.
____Na + ____Cl2 →
12.
____Ca(OH)2 + ____K2SiO3 →
13.
____CuSO4 + ____BaCl2 →
14.
____Li2CO3 →
15.
____HNO3 + ____Fe2O3 →
16.
____Al + ____CuSO4 →
17.
____H3PO4 + ____Na2O →
18.
____H2SO4 + ____Cr(OH)3 →
19.
____HBr + ____Ba(OH)2 →
20.
____HPO3 + ____Ba(OH)2 →
21.
____H2SO3 →
22.
____FeSO4 + ____K3PO4 →
23.
____NaBr + ____Pb(NO3)2 →
24.
____HBr + ____Al →
25.
____KOH + ____NiSO4 →
26.
____Si + ____C →
27.
____CaI2 + ____Na2CO3 →
28.
____MgO + ____SO3 →
29.
____K2O + ____SiO2 →
30.
____MgSO4 + ____Na2CO3 →
31.
____BaI2 + ____AgNO3 →
32.
____NaI + ____Pb(NO3)2 →
33.
____BaCl2 + ____K2CrO4 →
34.
____CaO + ____P2O5 →
35.
____Li + ____H2O →