08.01. Skābekļa un ūdeņraža ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

8. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo skābekļa un ūdeņraža ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____H2O →
2.
____Zn + ____O2 →
3.
____CaC2 + ____O2 →
4.
____Sr + ____H2O →
5.
____C4H10 + ____O2 →
6.
____C6H14 + ____O2 →
7.
____HCOOH + ____O2 →
8.
____NO + ____O2 →
9.
____HgO →
10.
____PbS + ____O2 →
11.
____Fe + ____O2 →
12.
____KMnO4 →
13.
____HI + ____Mg →
14.
____H2 + ____F2 →
15.
____Ba + ____O2 →
16.
____H2 + ____CuO →
17.
____HBr + ____Zn →
18.
____Fe + ____H2O →
19.
____H2S + ____O2 →
20.
____K + ____H2O →
21.
____H2O2 →
22.
____Zn + ____H2O →
23.
____Ag2O →
24.
____SiH4 + ____O2 →
25.
____H2SO4 + ____Al →
26.
____C + ____O2 →
27.
____H3PO4 + ____Fe →
28.
____Li + ____O2 →
29.
____H3PO4 + ____Li →
30.
____NO2 + ____H2O + ____O2 →