08.01. Skābekļa un ūdeņraža ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

8. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo skābekļa un ūdeņraža ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____H2SO4 + ____Al →
2.
____H2 + ____Cl2 →
3.
____C3H8 + ____O2 →
4.
____Zn + ____O2 →
5.
____HI + ____Fe →
6.
____H3PO4 + ____Fe →
7.
____Al + ____H2O →
8.
____HCOOH + ____O2 →
9.
____H2O →
10.
____H3PO4 + ____Na →
11.
____S + ____O2 →
12.
____H2 + ____Li →
13.
____HBr + ____Fe →
14.
____HBr + ____Mg →
15.
____Mg + ____O2 →
16.
____CH4 + ____O2 →
17.
____HBr + ____Zn →
18.
____H2 + ____Ba →
19.
____CH3OH + ____O2 →
20.
____ZnS + ____O2 →
21.
____HCl + ____Mg →
22.
____H2S + ____O2 →
23.
____H2 + ____O2 →
24.
____CO2 + ____H2O → ____(fotosintēze)
25.
____K + ____H2O →
26.
____Zn3P2 + ____O2 →
27.
____HI + ____Mg →
28.
____C6H12O6 + ____O2 →
29.
____CH3COOH + ____O2 →
30.
____Ag2O →