07.04. Ūdeņraža ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

8. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo ūdeņraža ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Na + ____H2O →
2.
____Rb + ____H2O →
3.
____Ca + ____H2O →
4.
____H2 + ____MoO3 →
5.
____H2 + ____FeO →
6.
____Fe + ____H2O →
7.
____H2 + ____Mg →
8.
____H2 + ____PbO →
9.
____HCl + ____Zn →
10.
____Li + ____H2O →
11.
____Al + ____H2O →
12.
____Zn + ____H2O →
13.
____Ba + ____H2O →
14.
____H2S + ____Mg →
15.
____H2 + ____Li →
16.
____H2 + ____Ca →
17.
____H2 + ____K →
18.
____H2SO4 + ____Zn →
19.
____HI + ____Zn →
20.
____CH3COOH + ____Mg →
21.
____H3PO4 + ____Li →
22.
____H2 + ____S →
23.
____CH3COOH + ____Zn →
24.
____H2 + ____N2 →
25.
____Sr + ____H2O →