07.04. Ūdeņraža ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

8. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo ūdeņraža ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Rb + ____H2O →
2.
____HBr + ____Al →
3.
____H3PO4 + ____Mg →
4.
____H2 + ____Mg →
5.
____H2 + ____N2 →
6.
____H2 + ____PbO2 →
7.
____H2 + ____Rb →
8.
____H2 + ____SnO →
9.
____H2 + ____Fe2O3 →
10.
____H2 + ____Ba →
11.
____Mg + ____H2O →
12.
____H2 + ____S →
13.
____HCl + ____Na →
14.
____H2 + ____Ca →
15.
____HCl + ____Mg →
16.
____Zn + ____H2O →
17.
____Fe + ____H2O →
18.
____Ca + ____H2O →
19.
____K + ____H2O →
20.
____H2 + ____PbO →
21.
____HBr + ____Zn →
22.
____HBr + ____Fe →
23.
____HCl + ____Ca →
24.
____H3PO4 + ____Na →
25.
____Na + ____H2O →