1.01.07. Vielu ķīmiskās formulas (2.)

12. klase

Uzraksti šādu vielu ķīmiskās formulas!

1.
Bārija hlorīds
2.
Magnija karbonāts
3.
Mangāna(II) hidroksokarbonāts
4.
Briežragu sāls
5.
Kālija sulfīts
6.
Mangāna(IV) oksīds
7.
Ožamais spirts
8.
Nātrija ortofosfāts
9.
Sarkanais fosfors
10.
Vārāmais sāls
11.
Kalcija sulfāts
12.
Skābeklis
13.
Alvas(II) hlorīds
14.
Fosfora(III) hlorīds
15.
Joda(V) oksīds
16.
Neveldzētie kaļķi
17.
Alumīnija hidroksohlorīds
18.
Nātrija hidrogēnortofosfāts
19.
Oglekļa monoksīds
20.
Kodīgs kālijs
21.
Jodūdeņražskābe
22.
Neons
23.
Permangānskābe
24.
Alumīnija sulfīds
25.
Nātrija tetrahidroksocinkāts
26.
Vara(II) oksīds
27.
Sēra(IV) oksīds
28.
Vara(II) ortofosfāts
29.
Alumīnija jodīds
30.
Alvas(II) sulfīds