02.02. Oksīdu iedalījums (2.)

9. klase

Ja viela pieder bāziskiem oksīdiem, raksti 1; jā skābiem – raksti 2; ja oksīds ir amfotērs, raksti 3; ja oksīds ir sāļus neradošs – 4; ja peroksīds, raksti 5!

1.
SrO2
2.
ZnO
3.
Ag2O
4.
SeO3
5.
Bi2O5
6.
Fr2O2
7.
MoO3
8.
SiO2
9.
Mn2O7
10.
CuO
11.
Na2O
12.
Cl2O7
13.
Ga2O3
14.
Br2O
15.
TeO2
16.
BaO
17.
K2O
18.
As2O3
19.
Li2O
20.
B2O3
21.
SnO
22.
TcO3
23.
P2O5
24.
Br2O5
25.
MoO
26.
CO
27.
CaO
28.
Cs2O
29.
XeO3
30.
MnO