1.04.03. Skābju ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo skābju ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____H3PO4 + ____Fe →
2.
____H2SO4 + ____NH3 →
3.
____H2SiO3 + ____NaOH →
4.
____HCl + ____Fe →
5.
____H2SO3 + ____2NaOH →
6.
____H2SO4 + ____Mn(OH)2 →
7.
____H2SO4 + ____Ca(HCO3)2 →
8.
____H2SO4 + ____(CH3COO)2Pb →
9.
____H2SiO3 →
10.
____HCl + ____Fe(OH)3 →
11.
____H3PO4 + ____Ba(OH)2 →
12.
____HI + ____Mg(OH)2 →
13.
____HCl + ____KOH →
14.
____H3PO4 + ____K2CO3 →
15.
____H2SO4 + ____NaOH →
16.
____H3PO4 + ____Cr(OH)3 →
17.
____C17H33COOH + ____NaOH →
18.
____HNO3 + ____NH3 →
19.
____CH3COOH + ____Zn →
20.
____P2O5 + ____H2O →
21.
____HCl + ____Pb(OH)2 →
22.
____HBr + ____Zn →
23.
____H2SO4 + ____KOH →
24.
____H2SO4 + ____MgCO3 →
25.
____HI + ____Ni(OH)2 →