1.04.03. Skābju ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo skābju ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____HBr + ____Cu(OH)2 →
2.
____C17H33COOH + ____NaOH →
3.
____H2SO4 + ____Cr(OH)3 →
4.
____H2SO4 + ____Ba(OH)2 →
5.
____HBr + ____Zn →
6.
____HNO3 + ____Ca(HCO3)2 →
7.
____N2O3 + ____H2O →
8.
____CH3COOH + ____NaOH →
9.
____H2SO4 + ____Al →
10.
____HBr + ____K2CO3 →
11.
____HI + ____CaCO3 →
12.
____HNO3 + ____CaCO3 →
13.
____HNO3 + ____K2CO3 →
14.
____HNO3 + ____NaOH →
15.
____HI + ____Mn(OH)2 →
16.
____HBr + ____NaHCO3 →
17.
____H2CO3 →
18.
____HCl + ____NaHCO3 →
19.
____H2S + ____KOH →
20.
____H2SO4 + ____Fe(OH)3 →
21.
____HPO3 + ____LiOH →
22.
____HPO3 + ____Ba(OH)2 →
23.
____HCl + ____Fe →
24.
____HI + ____Ni(OH)2 →
25.
____HNO3 + ____Cu(OH)2 →