1.04.01. Skābju iegūšana (1.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo skābju iegūšanas paņēmienus!

1.
____H2SO4 + ____Pb(NO3)2 →
2.
____HCl + ____Ag2SO4 →
3.
____H2 + ____S →
4.
____HBr + ____FeS →
5.
____H2SO4 + ____Ca3(PO4)2 →
6.
____SO2 + ____H2O →
7.
____N2O3 + ____H2O →
8.
____H2SO4 + ____KCl →
9.
____H2SO4 + ____Ba(NO3)2 →
10.
____C17H33COONa + ____HCl →
11.
____H2 + ____Cl2 →
12.
____SO3 + ____H2O →
13.
____H2 + ____F2 →
14.
____N2O5 + ____H2O →
15.
____H2 + ____Br2 →
16.
____C15H31COONa + ____HCl →
17.
____C17H35COONa + ____HCl →
18.
____H2SO4 + ____NaNO3 →
19.
____C17H33COOK + ____HCl →
20.
____H2SO4 + ____NaCl →