1.04.01. Skābju iegūšana (1.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo skābju iegūšanas paņēmienus!

1.
____H2SO4 + ____Ba(NO3)2 →
2.
____H2SO4 + ____BaCl2 →
3.
____H2 + ____F2 →
4.
____C15H31COONa + ____HCl →
5.
____SO2 + ____H2O →
6.
____H2 + ____Br2 →
7.
____C17H33COOK + ____HCl →
8.
____P2O5 + ____H2O →
9.
____CO2 + ____H2O →
10.
____HCl + ____FeS →
11.
____H2SO4 + ____KNO3 →
12.
____H2SO4 + ____NaNO3 →
13.
____H2SO4 + ____Ca3(PO4)2 →
14.
____SO3 + ____H2O →
15.
____H2SO4 + ____NaCl →
16.
____H2SO4 + ____FeS →
17.
____HBr + ____FeS →
18.
____NO2 + ____H2O + ____O2 →
19.
____N2O3 + ____H2O →
20.
____C17H33COONa + ____HCl →