1.04.01. Skābju iegūšana (1.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo skābju iegūšanas paņēmienus!

1.
____SO3 + ____H2O →
2.
____P2O5 + ____H2O →
3.
____H2SO4 + ____BaCl2 →
4.
____C17H35COOK + ____HCl →
5.
____HBr + ____FeS →
6.
____H2SO4 + ____FeS →
7.
____HNO3 + ____Na2SiO3 →
8.
____N2O5 + ____H2O →
9.
____H2SO4 + ____KCl →
10.
____HI + ____FeS →
11.
____H2 + ____S →
12.
____C15H31COOK + ____HCl →
13.
____H2SO4 + ____Pb(NO3)2 →
14.
____H2 + ____F2 →
15.
____H2 + ____Cl2 →
16.
____C17H35COONa + ____HCl →
17.
____C17H33COOK + ____HCl →
18.
____H2 + ____Br2 →
19.
____N2O3 + ____H2O →
20.
____H2SO4 + ____NaCl →