09.01. Ūdens ķīmiskās īpašības (1.)

8. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo ūdens ķīmiskās īpašības!

1.
____N2O5 + ____H2O →
2.
____K2O + ____H2O →
3.
____N2O3 + ____H2O →
4.
____RaO + ____H2O →
5.
____SrO + ____H2O →
6.
____MgO + ____H2O →
7.
____BaO + ____H2O →
8.
____CaO + ____H2O →
9.
____SO3 + ____H2O →
10.
____P2O5 + ____H2O →