1.01.16. Sāļu hidrolīze (2.)

12. klase

Ja sāls šķīduma vide ir praktiski neitrāla, raksti 1; ja sāls šķīduma vide ir skāba, raksti 2; ja sāls šķīduma vide ir bāziska, raksti 3; ja sāls šķīdumā neveidojas, jo hidrolizējās pilnīgi, raksti 4; ja šķīdumu nevar pagatavot, jo sāls ir praktiski nešķīstošs, raksti 5!

1.
NaPO3
2.
Cs2SO4
3.
Al2S3
4.
RbNO2
5.
Na2S
6.
CsNO3
7.
SrI2
8.
Na2CO3
9.
(C17H35COO)2Mg
10.
Cs2CO3
11.
Cs2HPO4
12.
CaHPO4
13.
Ca(HCO3)2
14.
FeBr2
15.
Cd(NO3)2
16.
KBrO3
17.
RbNO3
18.
KHCO3
19.
K2SO4
20.
NH4NO3
21.
FeCl3
22.
Cs2S
23.
Ca3(PO4)2
24.
CaSO4
25.
Zn(NO3)2