1.01.16. Sāļu hidrolīze (2.)

12. klase

Ja sāls šķīduma vide ir praktiski neitrāla, raksti 1; ja sāls šķīduma vide ir skāba, raksti 2; ja sāls šķīduma vide ir bāziska, raksti 3; ja sāls šķīdumā neveidojas, jo hidrolizējās pilnīgi, raksti 4; ja šķīdumu nevar pagatavot, jo sāls ir praktiski nešķīstošs, raksti 5!

1.
Rb2S
2.
(CH3COO)2Ba
3.
Ca3(PO4)2
4.
Na2CrO4
5.
Sn(NO3)2
6.
BaSO4
7.
CsBrO3
8.
NaNO2
9.
C15H31COOK
10.
(C15H31COO)2Ca
11.
CrCl2
12.
FeBr3
13.
BaHPO4
14.
MnCl2
15.
Na2SiO3
16.
Cr(NO3)2
17.
CoBr3
18.
RbNO2
19.
(CH3COO)2Sr
20.
Fe(NO3)2
21.
BaSiO3
22.
C15H31COOCs
23.
SnCl2
24.
CoBr2
25.
KBr