1.01.16. Sāļu hidrolīze (2.)

12. klase

Ja sāls šķīduma vide ir praktiski neitrāla, raksti 1; ja sāls šķīduma vide ir skāba, raksti 2; ja sāls šķīduma vide ir bāziska, raksti 3; ja sāls šķīdumā neveidojas, jo hidrolizējās pilnīgi, raksti 4; ja šķīdumu nevar pagatavot, jo sāls ir praktiski nešķīstošs, raksti 5!

1.
C15H31COOCs
2.
Co(NO3)3
3.
Sr(ClO3)2
4.
Mn(NO3)2
5.
(C15H31COO)2Ba
6.
KI
7.
Rb2SO4
8.
CH3COONa
9.
BaI2
10.
FeSO4
11.
Al2S3
12.
KHCO3
13.
Sn(NO3)2
14.
CsI
15.
Cs2SiO3
16.
SrBr2
17.
CoBr3
18.
CoSO4
19.
RbBrO3
20.
Na2CO3
21.
Bi(NO3)3
22.
NiCl2
23.
Fe(NO3)3
24.
Na2HPO4
25.
CaSiO3