04.04. Sāļu hidrolīze (1.)

10. klase

Ja sāls šķīduma vide ir praktiski neitrāla, raksti 1, ja sāls šķīduma vide ir skāba, raksti 2, ja sāls šķīduma vide ir bāziska, raksti 3, ja sāls šķīdumā neveidojas, jo hidrolizējās pilnīgi, raksti 4, un ja šķīdumu nevar pagatavot, jo sāls ir praktiski nešķīstošs, raksti 5!

1.
CsNO2
2.
SrCl2
3.
CaI2
4.
AlCl3
5.
Ca(HCO3)2
6.
AlBr3
7.
Co2(SO4)3
8.
NaPO3
9.
Cr2S3
10.
RbCl
11.
SnSO4
12.
FeS
13.
CoCl3
14.
ZnBr2
15.
Al(NO3)3
16.
CrCl3
17.
MgCO3
18.
CrBr2
19.
NaBr
20.
K2CO3
21.
AgBr
22.
CH3COOCs
23.
CaBr2
24.
K2CrO4
25.
RbI