04.04. Sāļu hidrolīze (1.)

10. klase

Ja sāls šķīduma vide ir praktiski neitrāla, raksti 1, ja sāls šķīduma vide ir skāba, raksti 2, ja sāls šķīduma vide ir bāziska, raksti 3, ja sāls šķīdumā neveidojas, jo hidrolizējās pilnīgi, raksti 4, un ja šķīdumu nevar pagatavot, jo sāls ir praktiski nešķīstošs, raksti 5!

1.
Na2CrO4
2.
Fe(NO3)2
3.
Al2S3
4.
AlCl3
5.
Rb2S
6.
Zn(NO3)2
7.
Ag2S
8.
AgBr
9.
Rb2SiO3
10.
MgCO3
11.
CaBr2
12.
K2CO3
13.
SrBr2
14.
Hg(NO3)2
15.
CaCO3
16.
NaNO3
17.
NaCl
18.
Na2S
19.
Rb2CO3
20.
MnCl2
21.
Ca3(PO4)2
22.
FeSO4
23.
CH3COOK
24.
MnBr2
25.
K2SiO3