04.04. Sāļu hidrolīze (1.)

10. klase

Ja sāls šķīduma vide ir praktiski neitrāla, raksti 1, ja sāls šķīduma vide ir skāba, raksti 2, ja sāls šķīduma vide ir bāziska, raksti 3, ja sāls šķīdumā neveidojas, jo hidrolizējās pilnīgi, raksti 4, un ja šķīdumu nevar pagatavot, jo sāls ir praktiski nešķīstošs, raksti 5!

1.
Ag2CO3
2.
CaI2
3.
NaPO3
4.
Al2(CO3)3
5.
NH4Br
6.
CoCl2
7.
Ag2S
8.
Na3PO4
9.
Cr2(CO3)3
10.
K2CrO4
11.
Co(NO3)2
12.
Ag3PO4
13.
MnBr2
14.
Cs2S
15.
Cu(NO3)2
16.
NiCl2
17.
KIO3
18.
NaHCO3
19.
MgCO3
20.
Fe(NO3)2
21.
CrBr2
22.
MnCl2
23.
Al(NO3)3
24.
CoCl3
25.
NaNO3