05.04. Sāļu veidošanos bāzēm reaģējot ar skābēm (1.)

8. klase

Uzraksti ķīmiskās reakcijas vienādojumu!

1.
____HF + ____Cr(OH)3 →
2.
____HI + ____LiOH →
3.
____HF + ____LiOH →
4.
____H2SO4 + ____NaOH →
5.
____HNO3 + ____NaOH →
6.
____HCl + ____Mg(OH)2 →
7.
____H3PO4 + ____NaOH →
8.
____H3PO4 + ____Fe(OH)3 →
9.
____HNO3 + ____Fe(OH)3 →
10.
____H2S + ____KOH →
11.
____HBr + ____Cr(OH)2 →
12.
____HNO3 + ____KOH →
13.
____HI + ____Mg(OH)2 →
14.
____H2SO4 + ____Fe(OH)2 →
15.
____H2SO4 + ____Mn(OH)2 →