05.04. Sāļu veidošanos bāzēm reaģējot ar skābēm (1.)

8. klase

Uzraksti ķīmiskās reakcijas vienādojumu!

1.
____H2SO3 + ____KOH →
2.
____HBr + ____Ba(OH)2 →
3.
____HCl + ____Mn(OH)2 →
4.
____HCl + ____Fe(OH)3 →
5.
____HBr + ____Mn(OH)2 →
6.
____HF + ____LiOH →
7.
____H2SO4 + ____Cu(OH)2 →
8.
____HI + ____Mn(OH)2 →
9.
____HBr + ____Fe(OH)2 →
10.
____HBr + ____Cu(OH)2 →
11.
____HBr + ____Ca(OH)2 →
12.
____HCl + ____Cr(OH)2 →
13.
____HNO3 + ____Ba(OH)2 →
14.
____H2SO4 + ____Mg(OH)2 →
15.
____HF + ____Ca(OH)2 →