3.08.03. Ziepes (1.)

12. klase

Uzraksti šādas ķīmiskās reakcijas vienādojumu!

1.
____C17H33COOK + ____CH3COOH →
2.
____C17H35COONa + ____MgCl2 →
3.
____C17H35COOK + ____CH3COOH →
4.
____C17H35COONa + ____H2SO4 →
5.
____C15H31COONa + ____CaSO4 →
6.
____C17H35COONa + ____CaSO4 →
7.
____C15H31COONa + ____Ca(HCO3)2 →
8.
____C17H35COOH + ____NaOH →
9.
____C17H33COOK + ____H2SO4 →
10.
____C15H31COONa + ____MgSO4 →
11.
____C20H33COOH + ____NaOH →
12.
____C17H33COONa + ____CH3COOH →
13.
____C17H35COONa + ____Mg(HCO3)2 →
14.
____C15H31COONa + ____CH3COOH →
15.
____C17H35COONa + ____CaCl2 →