3.08.03. Ziepes (1.)

12. klase

Uzraksti šādas ķīmiskās reakcijas vienādojumu!

1.
____C17H33COOK + ____CH3COOH →
2.
____C17H35COOK + ____HCl →
3.
____C17H35COONa + ____H2SO4 →
4.
____C17H35COONa + ____Mg(HCO3)2 →
5.
____C15H31COONa + ____H2SO4 →
6.
____C15H31COOK + ____H2SO4 →
7.
____C15H31COOK + ____Mg(HCO3)2 →
8.
____C17H35COONa + ____H3PO4 →
9.
____C15H31COOK + ____MgSO4 →
10.
____C15H31COOK + ____CH3COOH →
11.
____C15H31COONa + ____CH3COOH →
12.
____C17H35COOH + ____KOH →
13.
____C17H35COONa + ____MgCl2 →
14.
____C17H33COONa + ____HCl →
15.
____C15H31COONa + ____Mg(HCO3)2 →