3.08.03. Ziepes (1.)

12. klase

Uzraksti šādas ķīmiskās reakcijas vienādojumu!

1.
____C17H35COOK + ____Ca(HCO3)2 →
2.
____C17H33COOK + ____CH3COOH →
3.
____C15H31COOK + ____MgSO4 →
4.
____C17H35COONa + ____HCl →
5.
____C20H33COOH + ____NaOH →
6.
____C17H33COOH + ____NaOH →
7.
____C17H35COOK + ____CH3COOH →
8.
____C17H35COONa + ____Ca(HCO3)2 →
9.
____C15H31COOH + ____NaOH →
10.
____C17H35COONa + ____Mg(HCO3)2 →
11.
____C15H31COONa + ____CaSO4 →
12.
____C17H33COONa + ____CH3COOH →
13.
____C17H35COOK + ____Mg(HCO3)2 →
14.
____C17H35COOK + ____H2SO4 →
15.
____C17H35COONa + ____CH3COOH →