1.03.02. Oksīdu iegūšana (2.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo oksīdu iegūšanas paņēmienus!

1.
____KHCO3 →
2.
____HCl + ____K2CO3 →
3.
____KMnO4 →
4.
____S + ____O2 →
5.
____C2H6 + ____O2 →
6.
____CH3COOH + ____O2 →
7.
____HCl + ____CaCO3 →
8.
____C2H5OH + ____O2 →
9.
____H2SO4 + ____Na2CO3 →
10.
____HBr + ____Na2CO3 →
11.
____CH4 + ____O2 →
12.
____N2 + ____O2 →
13.
____NO2 →
14.
____HI + ____BaCO3 →
15.
____Zn(OH)2 →
16.
____HCl + ____Na2CO3 →
17.
____CO2 + ____C →
18.
____Fe2(SO4)3 →
19.
____HBr + ____K2CO3 →
20.
____MgCO3 →
21.
____HCl + ____MgCO3 →
22.
____CH3OH + ____O2 →
23.
____Ni(OH)2 →
24.
____Fe + ____O2 →
25.
____B + ____O2 →