1.03.02. Oksīdu iegūšana (2.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo oksīdu iegūšanas paņēmienus!

1.
____HBr + ____MgCO3 →
2.
____HI + ____K2CO3 →
3.
____C2H5OH + ____O2 →
4.
____CH3COOH + ____MgCO3 →
5.
____CH3COOH + ____BaCO3 →
6.
____CO2 + ____C →
7.
____Ca + ____O2 →
8.
____CaC2 + ____O2 →
9.
____CO2 →
10.
____C6H14 + ____O2 →
11.
____NH3 + ____O2 →
12.
____FeO + ____O2 →
13.
____Ca(HCO3)2 →
14.
____HBr + ____ZnCO3 →
15.
____B + ____O2 →
16.
____CuSO4 →
17.
____CH3OH + ____O2 →
18.
____HCl + ____(CuOH)2CO3 →
19.
____H2SO4 + ____(CuOH)2CO3 →
20.
____C5H12 + ____O2 →
21.
____C6H6 + ____O2 →
22.
____NO + ____O2 →
23.
____Zn3P2 + ____O2 →
24.
____HBr + ____Ca(HCO3)2 →
25.
____HI + ____NaHCO3 →