1.03.02. Oksīdu iegūšana (2.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo oksīdu iegūšanas paņēmienus!

1.
____PH3 + ____O2 →
2.
____HBr + ____Na2CO3 →
3.
____FeO + ____O2 →
4.
____Fe2O3 + ____Fe →
5.
____C4H10 + ____O2 →
6.
____Fe(NO3)3 →
7.
____CH3COOH + ____CaCO3 →
8.
____Ca + ____O2 →
9.
____Ni(OH)2 →
10.
____HNO3 + ____ZnCO3 →
11.
____CH3COOH + ____BaCO3 →
12.
____SO3 →
13.
____H2SO4 + ____NaHCO3 →
14.
____HBr + ____BaCO3 →
15.
____HI + ____BaCO3 →
16.
____HNO3 + ____BaCO3 →
17.
____HI + ____Na2CO3 →
18.
____HNO3 + ____Na2CO3 →
19.
____NO2 →
20.
____FeS2 + ____O2 →
21.
____HBr + ____MgCO3 →
22.
____H2SO4 + ____K2CO3 →
23.
____HCl + ____MgCO3 →
24.
____PbS + ____O2 →
25.
____Mg(HCO3)2 →