1.03.02. Oksīdu iegūšana (1.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo oksīdu iegūšanas paņēmienus!

1.
____H2SO4 + ____NaHCO3 →
2.
____H2SO3 →
3.
____SiH4 + ____O2 →
4.
____H2SiO3 →
5.
____Cu + ____O2 →
6.
____Fe(OH)2 →
7.
____Li2CO3 →
8.
____Mg(HCO3)2 →
9.
____KHCO3 →
10.
____CS2 + ____O2 →
11.
____C + ____O2 →
12.
____CO + ____O2 →
13.
____SO2 + ____O2 →
14.
____MgCO3 →
15.
____Zn + ____O2 →
16.
____CaH2 + ____O2 →
17.
____H2SO4 + ____Mg(HCO3)2 →
18.
____HCl + ____Na2CO3 →
19.
____H2SO4 + ____Ca(HCO3)2 →
20.
____LiOH →
21.
____C2H4 + ____O2 →
22.
____C3H8 + ____O2 →
23.
____C6H6 + ____O2 →
24.
____PbS + ____O2 →
25.
____N2 + ____O2 →