1.03.02. Oksīdu iegūšana (1.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo oksīdu iegūšanas paņēmienus!

1.
____MgCO3 →
2.
____S + ____O2 →
3.
____FeS2 + ____O2 →
4.
____Zn + ____O2 →
5.
____Mg(HCO3)2 →
6.
____Cr(OH)2 →
7.
____Al + ____O2 →
8.
____NH4NO3 →
9.
____Mg + ____O2 →
10.
____C6H12O6 + ____O2 →
11.
____HCl + ____MgCO3 →
12.
____C3H8 + ____O2 →
13.
____C4H10 + ____O2 →
14.
____Ca + ____O2 →
15.
____Al4C3 + ____O2 →
16.
____C2H6 + ____O2 →
17.
____Zn3P2 + ____O2 →
18.
____C2H4 + ____O2 →
19.
____SO2 + ____O2 →
20.
____B + ____O2 →
21.
____ZnS + ____O2 →
22.
____Ca(OH)2 →
23.
____HCl + ____BaCO3 →
24.
____Fe(OH)3 →
25.
____PH3 + ____O2 →