1.03.02. Oksīdu iegūšana (1.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo oksīdu iegūšanas paņēmienus!

1.
____B + ____O2 →
2.
____KHCO3 →
3.
____H2 + ____O2 →
4.
____Ca + ____O2 →
5.
____LiOH →
6.
____Al + ____O2 →
7.
____HCl + ____NaHCO3 →
8.
____HCl + ____BaCO3 →
9.
____Ni(OH)2 →
10.
____Zn + ____O2 →
11.
____Cu(OH)2 →
12.
____ZnS + ____O2 →
13.
____NH4NO3 →
14.
____H2SO4 + ____Na2CO3 →
15.
____Cr(OH)2 →
16.
____H2SO3 →
17.
____Fe(OH)3 →
18.
____(NH4)2CO3 →
19.
____Ca(HCO3)2 →
20.
____Pb(NO3)2 →
21.
____H2SiO3 →
22.
____SiC + ____O2 →
23.
____Fe + ____O2 →
24.
____Al4C3 + ____O2 →
25.
____Fe2(SO4)3 →