1.03.03. Oksīdu ķīmiskās īpašības (2.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo oksīdu ķīmiskās īpašības!

1.
____HNO3 + ____Na2O →
2.
____BaO + ____H2O →
3.
____H2SO4 + ____Na2O →
4.
____H2SO4 + ____Fe2O3 →
5.
____HNO3 + ____NiO →
6.
____CH3COOH + ____CaO →
7.
____Ba(OH)2 + ____SO2 →
8.
____HgO →
9.
____ZnO + ____KOH →
10.
____SO3 + ____H2O →
11.
____H2SO4 + ____K2O →
12.
____H2 + ____PbO →
13.
____CH3COOH + ____Na2O →
14.
____NaOH + ____P2O5 →
15.
____SiO2 + ____Mg →
16.
____CO + ____H2O →
17.
____HCl + ____Al2O3 →
18.
____LiOH + ____SO3 →
19.
____CH3COOH + ____Li2O →
20.
____HCl + ____CrO →
21.
____SO2 + ____H2O →
22.
____H3PO4 + ____Li2O →
23.
____H2 + ____MoO3 →
24.
____K2O + ____ZnO →
25.
____Li2O + ____H2O →