1.01.15. Elektrolītu disociētspēja (2.)

12. klase

Ja elektrolīts ir stiprs, raksti 1, ja vidēji stiprs – 2, ja vielu uzskata par praktiski nedisociējošu, raksti 3, bet, ja viela ir neelektrolīts, raksti 4! Ja, piemēram, viela pēc 1. disociācijas pakāpes ir stiprs elektrolīts, pēc 2. disociācijas pakāpes – vidēji stiprs, bet pēc 3. disociācijas pakāpes – vājš elektrolīts, raksti 123!

1.
K3[Fe(CN)6]
2.
HClO2
3.
Na2[Zn(OH)4]
4.
(ZnOH)2CO3
5.
AgCl
6.
BaCl2
7.
(CH3COO)2Pb
8.
(NH4)2SO4
9.
C15H31COONa
10.
Ca(NO3)2
11.
CH4
12.
KClO3
13.
I2
14.
HCOONa
15.
HBrO3
16.
Ba(NO3)2
17.
H2SO3
18.
H2SnO3
19.
BaSO3
20.
C17H35COOH
21.
(NH4)2Cr2O7
22.
Pb3(PO4)2
23.
K2[Zn(OH)4]
24.
Al
25.
Rb3AsO4
26.
PbSO4
27.
Na3[Cr(OH)6]
28.
KOH
29.
Ag2SiO3
30.
H2SO4
31.
C15H31COOH
32.
CH3COOH
33.
Rb2SiO3
34.
Co(NO3)2
35.
Na2SiO3