1.01.15. Elektrolītu disociētspēja (2.)

12. klase

Ja elektrolīts ir stiprs, raksti 1, ja vidēji stiprs – 2, ja vielu uzskata par praktiski nedisociējošu, raksti 3, bet, ja viela ir neelektrolīts, raksti 4! Ja, piemēram, viela pēc 1. disociācijas pakāpes ir stiprs elektrolīts, pēc 2. disociācijas pakāpes – vidēji stiprs, bet pēc 3. disociācijas pakāpes – vājš elektrolīts, raksti 123!

1.
Mn(OH)2
2.
NO2
3.
PbI2
4.
CaC2
5.
RbOH
6.
Rb2SiO3
7.
CO
8.
(CuOH)2CO3
9.
H2SO4
10.
KMnO4
11.
Sr(OH)2
12.
Ca3(PO4)2
13.
FePO4
14.
BaSO4
15.
Na2[Zn(OH)4]
16.
Zn
17.
Pb(OH)2
18.
HF
19.
K2[Zn(OH)4]
20.
K2CrO4
21.
(C15H31COO)2Mg
22.
Fe(OH)3
23.
P
24.
SiH4
25.
Cr(OH)3
26.
SO3
27.
BaCO3
28.
FeS
29.
AgI
30.
NH3∙H2O
31.
AgCl
32.
B2O3
33.
Na3[Cr(OH)6]
34.
Fe2O3
35.
N2