1.01.12. Ķīmiskā elementa oksidēšanas pakāpe (OP) (2.)

12. klase

Uzraksti, kāda ir šāda ķīmiskā elementa oksidēšanas pakāpe (OP)!

1.
Hroma OP vielā Cr(NO3)2
2.
Svina OP vielā PbS
3.
Nātrija OP vielā Na2[Zn(OH)4]
4.
Magnija OP vielā MgI2
5.
Sēra OP vielā H2SO4
6.
Svina OP vielā Pb
7.
Kālija OP vielā HCOOK
8.
Dzelzs OP vielā K4[Fe(CN)6]
9.
Sēra OP vielā Na2SO4 • 10H2O
10.
Cinka OP vielā Zn(NO3)2
11.
Magnija OP vielā MgS
12.
Kālija OP vielā K2O2
13.
Hlora OP vielā ClO2
14.
Hlora OP vielā AlCl3∙6H2O
15.
Skābekļa OP vielā CH3COONa
16.
Cirkonija OP vielā ZrO2
17.
Rēnija OP vielā NH4ReO4
18.
Fosfora OP vielā H3PO3
19.
Hlora OP vielā AgCl
20.
Bārija OP vielā Ba3(PO4)2
21.
Skābekļa OP vielā CuSO4
22.
Cinka OP vielā Na2[Zn(OH)4]
23.
Alvas OP vielā Na2SnO3
24.
Litija OP vielā Li2S
25.
Ūdeņraža OP vielā D2O
26.
Oglekļa OP vielā NaHCO3
27.
Pirma slāpekļa atoma OP vielā NH4NO3
28.
Broma OP vielā HBrO3
29.
Mangāna OP vielā Na2MnO4
30.
Sēra OP vielā Ca(HSO3)2
31.
Bārija OP vielā Ba3P2
32.
Tantāla OP vielā MnTa2O6
33.
Sudraba OP vielā Ag2S
34.
Dzelzs OP vielā Fe
35.
Slāpekļa OP vielā KNO2