01.15. Elektrolītu disociētspēja (2.)

11. klase

Ja elektrolīts ir stiprs, raksti 1, ja vidēji stiprs – 2, ja vielu uzskata par praktiski nedisociējošu, raksti 3, bet, ja viela ir neelektrolīts, raksti 4! Ja, piemēram, viela pēc 1. disociācijas pakāpes ir stiprs elektrolīts, pēc 2. disociācijas pakāpes – vidēji stiprs, bet pēc 3. disociācijas pakāpes – vājš elektrolīts, raksti 123.

1.
C2H5OH
2.
(CH3COO)2Ba
3.
HNO2
4.
H2
5.
CO2
6.
Ca(HCO3)2
7.
Pb(OH)2
8.
I2
9.
Al4C3
10.
HPO3
11.
PbBr2
12.
B2O3
13.
Pb3(PO4)2
14.
C17H35COONa
15.
HNO3
16.
NaBr
17.
CsOH
18.
K3[Cr(OH)6]
19.
PbI2
20.
K3[Al(OH)6]
21.
PbCO3
22.
Fe3(PO4)2
23.
BaSO4
24.
(NH4)2CO3
25.
SiF4
26.
Cu(OH)2
27.
NH4Cl
28.
HCl
29.
Ba(NO3)2
30.
Mg(HCO3)2
31.
SiH4
32.
Co(NO3)2
33.
N2
34.
HClO4
35.
FeI2