1.01.15. Elektrolītu disociētspēja (2.)

11. klase

Ja elektrolīts ir stiprs, raksti 1, ja vidēji stiprs – 2, ja vielu uzskata par praktiski nedisociējošu, raksti 3, bet, ja viela ir neelektrolīts, raksti 4! Ja, piemēram, viela pēc 1. disociācijas pakāpes ir stiprs elektrolīts, pēc 2. disociācijas pakāpes – vidēji stiprs, bet pēc 3. disociācijas pakāpes – vājš elektrolīts, raksti 123.

1.
Al4C3
2.
H2CO3
3.
CO
4.
Fe(NO3)3
5.
Pb(OH)2
6.
(PbOH)2CO3
7.
Cl2
8.
Pb3(PO4)2
9.
C3H8
10.
AgBr
11.
HCOONa
12.
BaCO3
13.
Mn(OH)2
14.
Cu
15.
LiOH
16.
CaO
17.
(CH3COO)2Pb
18.
AgCl
19.
CaSiO3
20.
CaCO3
21.
NaBr
22.
H2C2O4
23.
KClO3
24.
Ag
25.
CH4
26.
PbI2
27.
Ca(HCO3)2
28.
Fe(OH)2
29.
O2
30.
Al
31.
Na3[Al(OH)6]
32.
FePO4
33.
CrBr2
34.
(NH4)2SO4
35.
PbSO4