1.01.15. Elektrolītu disociētspēja (2.)

11. klase

Ja elektrolīts ir stiprs, raksti 1, ja vidēji stiprs – 2, ja vielu uzskata par praktiski nedisociējošu, raksti 3, bet, ja viela ir neelektrolīts, raksti 4! Ja, piemēram, viela pēc 1. disociācijas pakāpes ir stiprs elektrolīts, pēc 2. disociācijas pakāpes – vidēji stiprs, bet pēc 3. disociācijas pakāpes – vājš elektrolīts, raksti 123.

1.
(CuOH)2CO3
2.
MgCO3
3.
AgCl
4.
Cr(OH)3
5.
PbI2
6.
CH3COOAg
7.
CuSiO3
8.
CO2
9.
CsOH
10.
RbOH
11.
PbCl2
12.
D2O
13.
Pb(OH)2
14.
Al(OH)3
15.
K2MnO4
16.
(NH4)2S
17.
NaOH
18.
NH3∙H2O
19.
Ni(OH)2
20.
NH4Cl
21.
MnS
22.
CaC2
23.
BaSO3
24.
FeCO3
25.
H2SO4
26.
Ba(OH)2
27.
K4[Fe(CN)6]
28.
PbS
29.
Ca(HCO3)2
30.
NaHCO3
31.
H2S
32.
CuS
33.
H2SnO3
34.
Fe(NO3)2
35.
AgBr