1.01.13. Ķīmiskā elementa oksidēšanas pakāpe (OP) (2.)

11. klase

Uzraksti, kāda ir ķīmiskā elementa oksidēšanas pakāpe (OP)!

1.
Skābekļa OP vielā Mn2O7
2.
Ūdeņraža OP vielā (PbOH)2CO3
3.
Dzelzs OP vielā Fe(CO)5
4.
Kālija OP vielā K2FeO4
5.
Bārija OP vielā Ba(NO3)2
6.
Skābekļa OP vielā K2B4O7
7.
Alumīnija OP vielā Al
8.
Hroma OP vielā Na3[Cr(OH)6]
9.
Oglekļa OP vielā CO
10.
Skābekļa OP vielā D2O
11.
Joda OP vielā WI4
12.
Skābekļa OP vielā FeCO3
13.
Ūdeņraža OP vielā NH4Cl
14.
Mangāna OP vielā BaMnO3
15.
Broma OP vielā KBrO
16.
Kalcija OP vielā CaBr2
17.
Cinka OP vielā ZnCl2
18.
Dzelzs OP vielā K4[Fe(CN)6]
19.
Niķeļa OP vielā NiSO4 • 7H2O
20.
Sēra OP vielā CuSO4
21.
Joda OP vielā HI
22.
Kālija OP vielā K2Cr2O7
23.
Oglekļa OP vielā C
24.
Dzelzs OP vielā FeSO4 • 7H2O
25.
Bārija OP vielā BaSO3
26.
Magnija OP vielā MgMnO4
27.
Dzelzs OP vielā Ca(FeO2)2
28.
Arsēna OP vielā Mg3(AsO4)2
29.
Sudraba OP vielā Ag3PO4
30.
Dzelzs OP vielā KFe(SO4)2
31.
Ūdeņraža OP vielā Na2H2P2O7
32.
Slāpekļa OP vielā N2O3
33.
Svina OP vielā (CH3COO)2Pb • 3H2O
34.
Dzelzs OP vielā Fe(SCN)3
35.
Hlora OP vielā PCl5