01.13. Ķīmiskā elementa oksidēšanas pakāpe (OP) (2.)

11. klase

Uzraksti, kāda ir ķīmiskā elementa oksidēšanas pakāpe (OP)!

1.
Skābekļa OP vielā HClO3
2.
Sudraba OP vielā AgNO3
3.
Oglekļa OP vielā SiC
4.
Ūdeņraža OP vielā Ca(H2PO4)2
5.
Slāpekļa OP vielā N2O3
6.
Skandija OP vielā Sc2Si2O7
7.
Litija OP vielā LiCl
8.
Cinka OP vielā ZnS
9.
Ūdeņraža OP vielā CaH2
10.
Alumīnija OP vielā [Al(H2O)3(OH)3]
11.
Sēra OP vielā S
12.
Bārija OP vielā Ba3P2
13.
Alvas OP vielā SnS
14.
Kobalta OP vielā CoO
15.
Skābekļa OP vielā Na2[Be(OH)4]
16.
Ūdeņraža OP vielā CaHPO4
17.
Ūdeņraža OP vielā Cu(OH)2
18.
Kālija OP vielā KNO2
19.
Dzelzs OP vielā K4[Fe(CN)6]
20.
Kalcija OP vielā CaF2
21.
Kalcija OP vielā Ca(ClO)2
22.
Kālija OP vielā K2Cr2O7
23.
Cirkonija OP vielā ZrO2
24.
Sudraba OP vielā Ag2O
25.
Magnija OP vielā MgCO3
26.
Skābekļa OP vielā K3[Al(OH)6]
27.
Cinka OP vielā Zn
28.
Skābekļa OP vielā SO2
29.
Slāpekļa OP vielā [Cu(NH3)4]SO4
30.
Cinka OP vielā ZnCl2
31.
Oglekļa OP vielā COCl2
32.
Magnija OP vielā MgSO3
33.
Hlora OP vielā ClO3
34.
Skābekļa OP vielā N2O4
35.
Slāpekļa OP vielā NO2